By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Bolton, Jonathan, 1968- mzk2007390557{{{}}}}
Published Cambridge ; London : Harvard University Press, 2012.
Annotation: Monografie; - autor se v knize pokouší prostřednictvím dokumentů nahradit západní mytizovaný obraz českého "heroického" a ryze "havlovského"...
Book
2
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 45, 2004, Heft 1, s. 115-131
Annotation: Stať sleduje obraz "národa" při Masarykově pohřbu, jak jej zachytily soudobé tiskové zprávy (mj. F. Peroutka, K. Čapek ad.); s 5 fotografiemi...
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 3, březen, s. 46-51
Annotation: Srovnávací studie amerického bohemisty analyzující střet dějin a lidské paměti na příkladech několika memoárových knih uvedených autorů.
Article
4
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 1, 12. 1., s. 11
Annotation: Studie. S biografickou poznámkou o autorovi (nar. 1968).
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 220, 19. 9., s. D5-D6
Annotation: Rozhovor s americkým bohemistou a překladatelem české literatury J. Boltonem, mj. o vnímání české literatury v USA, o studiu české literatury,...
Article
7
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 23, 2012, č. 1, s. 111-118
Annotation: Studie především o Ouředníkových knihách Rok čtyřiadvacet a Europeana.
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 6, prosinec, s. 895-905
Annotation: Studie se věnuje používání slova samizdat v polovině 70. let 20. století, autor se zabývá zejména knihou rozhovorů J. Lederera.
Article
9
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 1. 5. 2015
Annotation: Ukázka z knihy, která vychází v nakladatelství Academia; s úvodní poznámkou.
Article
10
by Bolton, Jonathan, 1968- mzk2007390557{{{}}}}
Published Praha : Academia, 2015.
Obsah knihy
Annotation: Monografie amerického profesora slavistiky přibližuje nezávislou československou kulturu období normalizace především na základě jejích textů;...
Book
11
In: Mistr subverze : Patrik Ouředník v textech ; Dějiny jako fraška: napříč dílem Patrika Ouředníka. -- ISBN 978-80-7511-595-9. -- S. 7-16
Annotation: Článek o spisovatelské činnosti P. Ouředníka (zmiňované knihy jsou uvedeny v rozpise).
Book Chapter
12
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 16, 2006, č. 34, s. 121-134
Annotation: Studie, zabývající se odlišnostmi mezi literárními zobrazeními soukromého prostoru v čase normalizace a v době po listopadu 1989.
Article
13
online
In: Public Books [online]. -- 9. 6. 2018
Annotation: Článek rozebírá vznik románu I. Olbrachta "Nikola Šuhaj loupežník" a jeho obsahové vyznění. Autor zmiňuje anglický překlad románu od Marie...
Article
14
In: A Czech Dreambook. -- S. 537-567
Annotation: Doslov k anglickému překladu "Českého snáře" uvádí čtenáře do české reality Vaculíkovy doby, popisuje jeho život, dílo a činnost v disentu...
Book Chapter
15
Annotation: Sborníček úvah a studií, s úvodním slovem (s. 6) a s bibliografií M. Č. (za léta 1952 - 1997, s oddíly: Studie, příspěvky, recenze a rozhovory...
Book
20
Other Authors: '; ...Bolton, Jonathan, 1968- mzk2007390557...
Annotation: Soubor dvanácti studií, s oddíly: Předchůdci (s. 11-36); Stanoviska a debaty (s. 37-276); - s biograficko-bibliografickými poznámkami O autorech...
Book