By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Sado-Maso [samizdat]. -- Č. 5, podzim 1985, s. [15]-[27]
Annotation: Rozhovor s E. Bondym, text manifestu surrealismu, tři básně E. Bondyho z roku 1960.
Article
2
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 19-20
Annotation: Vzpomínka E. Bondyho na K. Teiga.
Article
7
8
9
In: Fragment K. -- Roč. 4, 1990, č. 2, s. 76-83
Annotation: Básně; doplněn je Bondyho medailon, jehož autorem je O. Pastier.
Article
10
In: Fragment. -- Roč. 6, 1992, č. 3, s. 112-114
Annotation: Recenze.
Article
11
online
In: Nový Brak [samizdat]. -- Č. 5, [1983], s. 62
Annotation: Sled čtenářských dopisů, mj. i E. Bondyho, který po Svépomocné lidové knihovně Hrobka žádá nějaké knihy pro pobyt v nemocnici; dopravit...
Article
12
In: Dru [samizdat]. -- Roč. [4], 1975, č. 2, s. [1]-[8]
Annotation: Výbor z básnické sbírky "Totální realismus"; s datací "říjen-prosinec 1950", s nepodepsaným úvodem.
Article
13
In: Pampevlk [samizdat]. -- Č. 6, červen 1989, s. 11-12
Annotation: Písňový text, resp. báseň E. Bondyho.
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 49, 27. 2., příl. Magazín MF Dnes, roč. 5, č. 9, s. 26-28
Annotation: Rozhovor.
Article
15
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- R. 2005, č. 50/51, 21. 12., s. 14
Annotation: Rozhovor, převzatý z časopisu Prometheus.
Article
16
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 14, 2004/2005, č. 3, 29. 11. 2004, s. 1 a 5
Annotation: Rozhovor, mj. i o Magorovi jako symbolu undergroundu. Též o specifické situaci na Slovensku.
Article
17
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 14, 2004/2005, č. 7, 4. 4. 2005, Literární a výtvarná příloha, s. 4
Annotation: Medailon k otištěnému výboru z textů M.K. (usp. Filip Horáček), přetištěný z bookletu LP-desky Egon Bondy's Happy Hearts Club Banned (1978);...
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 11, 27. 5., s. 16
Annotation: Dopis E. Bondyho J. Štochlovi z listopadu-prosince 2001, v němž hodnotí Štochlovy básně a píše o své návštěvě Jugoslávie.
Article
19
In: RAK. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 6, 2001, č. 1, s. 4-23
Annotation: Rozhovor.
Article