By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nedorozumění s rozumem aneb Konba žijby. -- S. 235-256
Annotation: Doslov - studie; s ediční poznámkou V. Boreckého (s. 262-264).
Book Chapter
2
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2005, č. 1, s. 24-28
Annotation: Portrét hudebního skladatele a básníka J. Lukeše, synovce A. Sovy. K. Marysko je připomenut jako hudebník, F. Halas jako autor textu Kupředu, zpátky...
Article
3
by Borecký, Vladimír, 1941-2009 jn19990218006{{{}}}}
Published Praha : Triton, 2005.
Annotation: S úvodem Kreativní zdroje kultury (s. 9-11) a s kapitolami: Osobnost a kultura (Personalizace a autenticita proti identifikaci a adaptaci), s. 13-30;...
Book
4
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 15, 2005, č. 5, 29. 4., s. 35-37
Annotation: O hudebním koníčku lékaře-paxisty, literáta, synovce básníka Sovy; s mezititulky Od praotce ke Gottwaldovi, Proč prodal Jeník Mařenku, V Národním...
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 8, 10. 1., s. 16
Annotation: Recenze v souboru recenzí K přečtení.
Article
9
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 7, 2000, č. 20, 9. 5., s. 44-47
Annotation: Rozhovor.
Article
10
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2002, č. 36, s. 10-12
Annotation: Přehledová stať se soupisem literatury.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 7, 3. 4., s. 14-15
Annotation: Rozhovor.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 9, 1. 5., s. 14-17
Annotation: Studie o Josefu Divišovi.
Article
13
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2003, č. 37, s. 34
Annotation: Biografická poznámka u textu Pěšky napříč Marmokojem (s. 34-46).
Article
14
In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. -- Sv. 15, 1998, s. 379-395
Annotation: Životopisná stať a bibliografie orientalisty M. Boreckého.
Article
15
16
In: Pěší zóna. -- R. 1999, č. 4, s. 55-61
Annotation: Studie o mýtech o praotci a zakladateli rodu.
Article
18
In: Z knižnice iškovské kultůry. -- s. 193-228
Annotation: Doslov (s ukázkami z tvorby J. L. publikován in: Revolver Revue, 1999, č. 39), datován 1991 (dodatek 1998), s kapitolami: Jazyk Marťanů, Formozština...
Book Chapter
19
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 190, 15. 8., s. 10
Annotation: Vzpomínka věnovaná publicistovi, dlouholetému redaktorovi Hlasu Ameriky, historikovi, orientalistovi a překladateli; též o pseudonymu Theodor Polák.
Article
20
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- R. 1994, č. 7, s. 29-30
Annotation: Stručná charakteristika směru spjatého s pracemi Durand Gilbert.
Article