By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 46, 14. 11., s. 61
Annotation: Báseň; připojena nepodepsaná anotace sbírky "Každá věc má něco společného se štěstím".
Article
2
In: Petříček Sellier & Petříček Bellot. -- S. 185
Annotation: Poznámka autora; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (s. [1]); s komentářem textu s fot. autora (3. s. obálky).
Book Chapter
3
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 6. 12. 2017
Annotation: Ukázky z knihy povídek "Lido di Dante".
Article
4
online
Webarchiv
In: Britské listy [online]. -- ISSN 1213-1792. -- 29. 8. 2006
Annotation: Báseň; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
5
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 18, 29. 8., s. 2
Annotation: Báseň.
Article
6
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 1, 2018, č. 3, s. 155-156
Annotation: Povídka.
Article
7
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 34, 2017, č. 108, 22. 11., s. [194]-203
Annotation: Básně; připojena je bio-bibliografická poznámka.
Article
9
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 33, 2018, č. 113, zima, s. 65-69
Annotation: Povídka; připojena je bio-bibliografická poznámka a fot.
Article
10
online
Webarchiv
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 1, 14. 1., s. 17
H7O [online]. -- 23. 1. 2020
Annotation: Fejeton o sdílení knih popisuje scénku v antikvariátu.
Article
11
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 6. 9. 2019
Annotation: Sloupek o tom, co to znamená být básníkem, a o hodinách tvůrčího psaní.
Article
12
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 6. 2. 2018
Annotation: Úvodní slovo P. Borkovce ke sbírce "Volné verše", které zaznělo na autorském večeru O. Hanuse.
Article
13
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 2. 9. 2014
Annotation: Rozhovor s P. Borkovcem o knize pro děti "Všechno je to na zahradě".
Article
14
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 3, 2020, č. 1, s. 186-187
Annotation: Próza.
Article
15
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 30. 4. 2020
Annotation: Úryvek rozhovoru s P. Borkovcem o nápadu a realizaci pravidelných autorských čtení v knihkupectví Fra.
Article
16
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 30, 2019, č. 51/52, 16.-29. 12., s. 112-113
Annotation: Povídka; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 113).
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 12, 11. 6., příl. Triangl, s. v
Annotation: Krátký rozhovor s P. Borkovcem o jeho knize "Každá věc má něco společného se štěstím"; připojena anotace knihy.
Article
18
online
In: H7O [online]. -- 24. 7. 2019
Annotation: Rozhovor s P. Borkovcem u příležitosti jeho vystoupení na festivalu Měsíc autorského čtení v Brně; zejm. o jeho knihách "Herbář k čemusi...
Article
19
20
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 8. 2. 2019
Annotation: Sloupek o autorských čteních a o překladatelce autorových knih do němčiny Ch. Rothmeier(ové), u níž v Rakousku autor pobývá při dokončování...
Article