By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 18, 1. 11., s. 2
Annotation: Úvodník zamýšlející se nad čtenářstvím a nad schopností současné umělecky silné literatury zanechat v čtenáři hlubší zážitek.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 15, 20. 9., s. 2
Annotation: Úvodník objasňující okolnosti vzniku antologie české, slovenské a slovinské queer literatury "Stýkání", zmiňuje rovněž čin solidarity O....
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 16, 4. 10., s. 2
Annotation: Úvodník uvažující nad mládím v literatuře a kultuře obecně, citující slova Dalajlámy z jeho poslední knihy "Výzva k revoluci: promluva k...
Article
4
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 34, 2017, č. 108, 22. 11., s. [6]-9
Annotation: U příležitosti výzvy stát se dramaturgem aktuálního čísla "Revue Prostor" uvažuje A. Borzič nad osobní spiritualitou, nad krizí víry, ale...
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 19, 15. 11., s. 2
Annotation: Úvodník, v němž se autor poeticky rozepisuje o svém duchovním prožitku z cesty do nemocnice.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 20, 29. 11., s. 2
Annotation: Úvodník hledající paralely mezi K. Čapkem a J. Škrobem a nacházející je zejména ve vizionářství a sociálním cítění.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 20, 29. 11., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 21, 13. 12., příl. Triangl, č. 3, s. iv
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 1, 10. 1., s. 3
Annotation: Recenze na sbírku básní Z. Tominové "Cesta za moře a jiné básně".
Article
10
In: Západo-východní zrcadla. -- S. 89-139
Annotation: Autokomentář k básnické sbírce osvětluje její zdroje, inspirace a témata zakořeněná v západních i východních naukách; s bio-bibliografickou...
Book Chapter
11
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 86, 11. 4., příl. Salon, č. 1119, s. 17
Salon. -- 16. 4. 2019
Annotation: Rozhovor P. Viziny s básníkem A. Borzičem, mj. o jeho nové sbírce básní "Západo-východní zrcadla".
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 7, 4. 4., s. 2
Annotation: Úvodník věnovaný devadesátým narozeninám M. Kundery.
Article
13
14
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 16. 8. 2013
Annotation: Básně A. Borziče ze sbírky "Počasí v Evropě"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 20, 28. 11., s. 2
Annotation: Úvodník hledající souvislost mezi podobami domova různých autorů od internetových textů T. Semotamové po A. Goldflama.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 12, 11. 6., s. 17
Annotation: Nekrolog.
Article
17
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 36, 2019, č. 112, 27. 11., s. 145-148
Annotation: Článek českého básníka o možnostech využití buddhismu pro řešení klimatické krize; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 145).
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 6, 21. 3., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Hrst. -- s. 5-8
Annotation: Předmluva k básnickému almanachu (zastoupení autoři: Kolja Ivaskiv, Olga Richterová, Jonáš Hájek, Jan Škrob, Magdaléna Šipková, Alžběta...
Book Chapter
20
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 12, 5. 6., s. 7
Annotation: Recenze.
Article