By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 20, 2013, č. 1/2, s. 244-245
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 43, 2013, č. 3, 13. 6., s. 84-88
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 102, 2004, č. 1, s. 128-130
Annotation: Polemika s textem M. Kučery, J. Hrdličky a R. Krausové Dvakrát in margine Boučkova Jana Slavíka (ČČH, roč. 1001(2003), č. 2, s. 345-352).
Article
4
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 13, 2006, č. 1/2, s. 266-268
Annotation: Polemika s recenzí J. Rákosníka (Soudobé dějiny 12, 2005, č. 3/4, s. 778-783).
Article
5
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 6, 1999, č. 4, s. 638-639
Annotation: Recenze studie obsahující texty čs. německých autorů v mexickém exilu.
Article
6
by Bouček, Jaroslav, 1952- jo2002139392{{{}}}}
Published Jinočany : H & H, 2002.
Annotation: Monografie, s Úvodem (s.12-14) a s oddíly: Mládí v době Masarykově (s. 15-38, mj. s kapitolami: Ve znamení rukopisného boje, O Rukopisech po padesáti...
Book
7
8
In: Středočeský sborník historický. -- ISSN 0585-4172. -- Sv. 25, 1999, s. 115-125
Annotation: Životopisná stať.
Article
9
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1999, č. 19, 16. 9., s. 7
Annotation: Stať o osobnosti a díle J. S.
Article
10
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 24, 2002, č. 6, s. 31-34
Annotation: Medailon.
Article
11
In: Masarykův sborník. -- ISSN 1801-6286. -- Sv. 10, 1996/1998, s. 81-91
Annotation: Studie.
Article
12
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 86, 2000, č. 4, s. 441-447
Annotation: Studie.
Article
13
In: Historický obzor. -- ISSN 1210-6097. -- Roč. 3, 1992, č. 11, listopad, s. 320-324
Annotation: Studie; o jeho vědecké a publicistické práci.
Article
14
15
In: Reportérem na třech kontinentech. -- s. 7-8
Annotation: Úvodní medailon autora reportáží a deníkových záznamů, uspořádaných do oddílů: Reportérem na Blízkém východě (s. 9-118); Reportérem...
Book Chapter
16
In: Zpravodaj Historického klubu. -- ISSN 0862-8513. -- Roč. 12, 2001, č. 1, s. 81-82
Annotation: Komentovaná edice ukázek epigramů J. Slavíka napsaných v roce 1967.
Article
17
In: Zpravodaj Historického klubu. -- ISSN 0862-8513. -- Roč. 13, 2002, č. 2, s. 81-83
Annotation: Životopisný portrét Z. Kalandry sepsaný u příležitosti 100. výročí jeho narození.
Article
18
In: Zpravodaj Historického klubu. -- ISSN 0862-8513. -- Roč. 14, 2003, č. 1, s. 62-63
Annotation: Komentář k satirické básni J. Slavíka, parodující poměry v české historické obci. Její přetisk následuje.
Article
19
In: Slánský obzor. -- ISSN 1214-3847. -- Roč. 14, 2006, s. 48-51
Annotation: O J. Slavíkovi a jeho deníku (vydá Academia).
Article
20
In: Historický obzor. -- ISSN 1210-6097. -- Roč. 6, 1995, č. 3/4, březen/duben, s. 82-83
Annotation: Biografická stať; (25. 3. 1885 Šlapanice u Slaného - 9. 5. 1978).
Article