By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 302, 19. 12., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
2
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 39, 3. 12., s. 2
Annotation: Báseň k úmrtí kolegy 16. 11.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 7, 1997, č. 101, 30. 4., s. 1
Article
5
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 3, 1993, č. 258, 5. 11., příl. Haló kultura, s. 8
Annotation: V rubrice Z galerie "zločinců a zavrženíhodných".
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 4, 1994, č. 23, 28. 1., příl. Haló kultura, s. 2
Annotation: K 80. výročí narození (24. 1. 1914 Soběslav - 1. 5. 1990 Praha).
Article
8
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 2, 1992, č. 166, 17. 7., s. 5
Annotation: Rozhovor; opraveno úředně uváděné datum narození 17. 7. 1922 na správné 17. 6. 1922.
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 2, 1992, č. 235, 6. 10., s. 5
Annotation: Pozdravný dopis k sedmdesátinám 6. 10.
Article
11
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 38, 1982, č. 294, 11. 12., s. 10
Annotation: Nekrolog k 30. 11.
Article
12
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 6, červen, příl. Dílna, s. 132
Annotation: Nad výsledky mladé tvorby v Dílně, příloze časopisu Literární měsíčník.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1981, č. 8, 25. 2., s. 7
Annotation: Příspěvek před 16. sjezdem KSČ.
Article
14
In: Kurýr Odeonu. -- ISSN 0231-598X. -- R. 1982, podzim/zima, s. 1
Annotation: Článek šéfredaktora Odeonu.
Article
15
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 38, 1982, č. 293, 10. 12., s. 5
Annotation: Rozhovor o historii a současné činnosti nakladatelství Odeon.
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 28, 14. 7., příl. Kmen, č. 28, s. 4
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem nakladatelství Odeon o edičním plánu na rok 1982.
Article
17
In: Kurýr Odeonu. -- ISSN 0231-598X. -- R. 1986, jaro, s. 5
Annotation: O edici současné světové poezie, kterou vydal Odeon; Plamen.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 12, 25. 3., příl. Kmen, s. 2
Annotation: Polemika s článkem: Blahynka Milan, Jaká jsou zvláštní znamení současné české poezie? (Kmen 1987, č. 5).
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 12, 25. 3., příl. Kmen, s. 2
Annotation: O dojmech ze IV. sjezdu SČS.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 4, 26. 1., s. 2
Annotation: Polemika ředitele nakladatelství Odeon s rozhovorem s: Pilař Jan; týká se vydávání díla: Seifert Jaroslav.
Article