By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 21, 2017/2018, č. 75, zima, s. 4
Annotation: Báseň; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
2
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 34, 2017, č. 108, 22. 11., s. [12]-15
Annotation: Esej o myšlení, o nutnosti vzepřít se životu vnuceného člověku jiným člověkem, o nutnosti vstoupit jako Orfeus živý mezi mrtvé, postavit...
Article
3
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 109, 28. 10., s. [10]-13
Annotation: Básně; připojena je bio-bibliografická poznámka.
Article
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 4, 13. 2., s. 20-21
Annotation: Rozhovor; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 21).
Article
5
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 4, 13. 2., s. 22-23
Annotation: Básně.
Article
6
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2017, č. 33, s. 21-24
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 21).
Article
7
In: Labyrint revue. -- ISSN 1210-6887. -- R. 2012, č. 31/32, s. 13-14
Annotation: Esej. Doplněno bio-bibliografickou poznámkou o autorovi.
Article
8
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 39, 2009, č. 4, 13. 8., s. 73
Annotation: Úvaha k otištěnému výběru z básní (s. 73-76); s biografickou poznámkou (s. 76).
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 3, 3. 2., s. 7
Annotation: Úvaha o angažovanosti a potřebnosti uměleckých skupin. Za článkem otištěny básně K. Boušky Sametová revoluce, Devadesátá léta - statistika.
Article
10
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 1, 5. 1., s. 9
Annotation: Úvaha nad třemi artefakty autorů z okruhu Psího vína (v článku nejmenováni). Autor se zamýšlí nad oslabeným vztahem k jazyku v důsledku dominantního...
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 2, 26. 1., s. 17
Annotation: Polemika s recenzí "Krčit se ve stínu", publikované na adrese http://dobracestina.cz.
Article
13
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2015, č. 62, s. 13-17
Annotation: Básně; s připojenou biografickou poznámkou (s. 17).
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 21, 15. 12., s. 6
Annotation: Básně a prozaické texty. Připojena bio-bibliografická poznámka a fotografie.
Article
15
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 33, 2016, č. 106, s. 123-127
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 123).
Article
16
In: Tahy. -- ISSN 1802-8195. -- R. 2011, č. 9/10, s. 114-119
Annotation: Rozhovor prostřednictvím e-mailu (mj. o skupině Fantasía). Na s. 167-177 jsou otištěny autorovy básně.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 2, 23. 1., s. 11
Annotation: Polemika s článkem "12 odstavců o próze", který napsali J. Šrámková, J. Němec a I. Myšková (Respekt č. 51-52/2013).
Article
18
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 28, 2017, č. 3, 15. 11., s. 130-133
Annotation: Meditace o poezii ve formě sentencí. Připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
19
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 18, 2017, č. 11, s. 38-41
Annotation: Básně.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 9, 3. 5., s. 3, 19
Annotation: Recenze.
Article