By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [10], prosinec, s. [1]-6
Annotation: Doplňky ke článku věnovanému Z. Kalandrovi v časopise "Orientace" (1969) - biografické informace.
Article
2
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 30. 10. 2019
Annotation: Opravený a zkrácený přepis magnetofonového záznamu přednášky o literární kritice, který vyšel s nadpisem "Poznámka k diskusi o jednom sborníku"...
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 1, 8. 1., s. 16
Annotation: Recenzní přehled; kritika porušení chronologického edičního principu u Sebraných spisů J. Patočky.
Article
4
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 4, 1997, č. 7, 10. 2., s. 62-63
Annotation: Recenze.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 11, 19. 3., s. 16
Annotation: Přehledová recenze, v části o výboru z Chalupeckého mj. o původu tzv. Halasovy závěti.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 1, s. 80-84
Annotation: Recenze sborníku.
Article
7
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 58-63
Annotation: Autor se zamýšlí nad vývojem básnické poetiky F. Hrubína v letech 1933-1945.
Article
8
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 71-73
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 7, s. 811-813
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 7, s. 765-773
Annotation: Stať shrnující dobovou diskuzi o umění na stránkách literárních časopisů jako Nový život či Literární noviny reagující především na...
Article
11
In: Morový sloup. -- s. 117-122
Annotation: Doslov (s fot. J. Seiferta na s. 116); - s bio-bibliografickou poznámkou o ilustrátorce (s. 123-124, s fot.).
Book Chapter
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 7, s. 1101-1104
Annotation: Recenze.
Article
13
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 23, 4. 6., s. 4
Annotation: Studie o Neumannových názorech na poezii.
Article
15
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [5], 1958, září/říjen, s. 16-17
Annotation: Po krátkém úvodu přetištěn úryvek článku J. Brabce.
Article
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 3, s. 251-266
Annotation: Studie vývoji básnického díla J. Seiferta ve 20. letech.
Article
17
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 2, s. 215-216
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 45, 13. 12., s. 4
Annotation: Medailon k 75. výročí narození 12. 12.; s portrétní kresbou.
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 2, s. 210-213
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 2, s. 193-197
Annotation: Esej podávající na pozadí kritiky schematizujících obrazů dějin protektorátu a komunistické totality portrét R. Kalivody a V. Effenbergera.
Article