By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 1993, č. 32, s. 16-21
Annotation: Polemika se studií: Harkins William E., Kontinuita v díle Karla Čapka (Česká literatura, 38, 1990, s. 506-510). V redakční poznámce studie datována...
Article
2
In: Rozhlasová práce. -- ISSN 0035-9335. -- R. 1965, č. 2, únor, s. 20-23
Annotation: Úvaha nad provedenými pořady.
Article
3
In: Rozhlasová práce. -- ISSN 0035-9335. -- R. 1965, č. 9, září, s. 141-142
Annotation: Polemika s A. Maxovou (Roz. práce, č. 3).
Article
4
5
In: Divadlo. -- Roč. 16, 1965, č. 10, prosinec, s. 20-26
Annotation: Studie.
Article
6
In: Studie a úvahy. -- ISSN 0528-6980. -- Roč. 3, 1965, č. 4, s. 79-81
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Studie a úvahy. -- ISSN 0528-6980. -- Roč. 3, 1965, č. 2, s. 79-80
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Studie a úvahy. -- ISSN 0528-6980. -- Roč. 2, 1964, č. 4, s. 70-72
Annotation: Recenze.
Article
9
by Branžovský, Josef, 1909-1992
Published Praha : NPL, 1963.
Annotation: S částmi I. Krize buržoazního myšlení na přelomu století (Dvě generace, kriticismus a svoboda, Skandál ve filosofii), II. Karla Čapka léta...
Book
10
In: Hlas revoluce. -- ISSN 0231-8164. -- Roč. 16, 1963, č. 24, 19. 12., s. 5
Annotation: O jeho dílech s protifašistickou tendencí.
Article
11
In: Divadlo. -- Roč. 20, 1969, č. [10], prosinec, s. 60-66
Annotation: O žánru rozhlasového pásma.
Article
12
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 11, 1967/1968, č. 12, 3. 1. 1967, s. 1, 3
Annotation: O specifikách rozhlasu.
Article
13
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 9, 1961, č. 3, duben, s. 392-415
Annotation: O subjektivizování pravdy, relativismu a generalizování v literárním díle.
Article
14
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 3, březen, s. 98-100
Annotation: O odrazu společenské problematiky v současné české žurnalistice.
Article
15
In: Kritický měsíčník. -- Roč. 4, 1941, č. 10, s. 381
Annotation: O možnostech vývoje české veselohry ve filmu a na divadle.
Article
16
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 8, srpen, s. 371-372
Annotation: Stať o próze K. Čapka.
Article
17
In: Kritický měsíčník. -- Roč. 3, 1940, č. 9, 27. 11., s. 408-413
Annotation: O jednotě a střídání času v literatuře, porušování chronologie.
Article
18
In: Kritický měsíčník. -- Roč. 4, 1941, č. 1, s. 25-28
Annotation: O nedostatku vhodných filmových námětů.
Article