By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 8, 2002, č. 8, 22. 2., s. 2
Annotation: Odpovědi na čtyři anketní otázky.
Article
4
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 30, 25. 7., s. 4
Annotation: Příspěvek do ankety o vydavatelských možnostech a zkušenostech s knižním trhem.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 19, 16. 7., s. 2
Annotation: Příspěvek do ankety o současném stavu literatury a vlastní literární práci.
Article
7
In: Rychnov '81. -- S. 5
Annotation: Úvodní slovo k výběru z vítězných básní, próz a dramat.
Book Chapter
8
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 61, 1981, č. 121, 25. 5., s. 5
Annotation: Tajemník pobočky: Svaz českých spisovatelů o činnosti pobočky.
Article
9
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 71, 1982, č. 57, 9. 3., s. 5
Annotation: Článek předsedy pobočky v Hradci Králové; Svaz českých spisovatelů.
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 15, 14. 4., příl. Kmen, č. 15, s. 2
Annotation: O činnosti poboček a literárních klubů Svazu českých spisovatelů; navazuje na článek: Pluhař Zdeněk, Spisovatelské marginálie (Tvorba 1982,...
Article
11
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 72, 1983, č. 300, 20. 12., s. 4
Annotation: Rozhovor s předsedou východočeské pobočky: Svaz českých spisovatelů.
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 46, 14. 11., příl. Kmen, č. 46, s. 1
Annotation: Úvodník předsedy krajské pobočky: Svaz českých spisovatelů k tematicky laděnému číslu.
Article
13
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 8, říjen, s. 45
Annotation: Úvodní článek k souboru prací členů východočeské pobočky SČS a jejího literárního klubu; Svaz českých spisovatelů.
Article
14
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 76, 1987, č. 48, 27. 2., s. 4
Annotation: Rozhovor s tajemníkem východočeské pobočky: Svaz českých spisovatelů.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 19, 13. 5., příl. Kmen, s. 3
Annotation: SČS.
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 35, 2. 9., příl. Kmen, č. 35, s. 1
Annotation: SČSS; Svaz československých spisovatelů.
Article
17
In: Kulturní práce. -- ISSN 0323-0791. -- Roč. 29, 1989, č. 18, s. 22
Annotation: Rozhovor s ředitelem královehradeckého nakladatelství Kruh o edičním plánu.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 28, 14. 7., příl. Kmen, č. 28, s. 4
Annotation: Nekrolog k 30. 5.
Article
19
20
In: Závrať nemusí být nebezpečná. -- s. 7
Annotation: Úvodní slovo k sborníku, volně navazujícímu na almanach Stoupání až k radosti.
Book Chapter