By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 8, 1952, č. 105, 4. 5., s. 5
Annotation: Báseň.
Article
3
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 189, 7. 8., s. 5
Annotation: Báseň.
Article
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 278, 20. 11., s. 4
Annotation: Báseň z chystané knihy veršů "Večer u studny".
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 34, 21. 8., s. 798
Annotation: Vzpomínka na okouzlení sbírkou Antonína Sovy.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 28, 2. 2., s. 3
Annotation: O výstavě dokumentů a kreseb M. Švabinského v dělnickém divadle Koitto v Helsinkách.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 29, 3. 2., s. 4
Annotation: Medailon; s pozdravnou básní Fr. Branislava, portrétní kresbou V. Tittelbacha a s úryvkem z povídky M. Majerové Třináctá svážná.
Article
8
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 46, 13. 11., s. 1082
Annotation: Báseň k příležitosti 75. výročí založení Národního divadla.
Article
9
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 11, s. 528
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 21, 22. 5., s. 5
Annotation: Poznámka o otevření kulturního domu M. Majerové v jejím rodišti a propůjčení Řádu práce spisovatelce.
Article
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 71, 22. 3., s. 1
Annotation: Báseň, připojena ilustrace V. Sedláčka.
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 8, 9. 1., s. 4
Annotation: Báseň v rubrice Sluníčko našich pionýrů.
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 80, 2. 4., s. 4
Annotation: Báseň v rubrice Sluníčko našich pionýrů.
Article
15
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 20, 23. 1., s. 4
Annotation: Báseň.
Article
17
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 96, 20. 4., s. 2
Annotation: Báseň.
Article
19
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 149, 18. 6., s. 3
Annotation: Báseň.
Article