By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 33, 13. 8., s. 7
Annotation: Vančura Vladislav; o podkarpatskoruských reáliích, dějišti jeho filmu natočeného podle scénáře I. O.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 93, 22. 4., příl. Národní 9, č. 16, s. 2
Annotation: K nedožitým sedmdesátinám (22. 4. 1923 -10. 8. 1986).
Article
3
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 1, 1989, č. 1, prosinec, s. 95-114
Annotation: Studie; na s. 117-125 přetištěno filmové libreto J. V. Nikotin a jeho text Fotogenie a Suprarealita (Disk 2, 1925).
Article
4
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 37, 1991, č. 3, podzim, s. 190-191
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 9, 1997, č. 2, s. 161-171
Annotation: Komentář k edici 4 textů pro film (s.172-186), poprvé vydaných v ilegální Edici Surrealismu patrně v roce 1944; mj. o motivických vazbách mezi...
Article
6
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 9, 1997, č. 3, s. 107-116
Annotation: Komentář k filmovému scénáři V. E. Studie o zlomku skutečnosti, otištěnému na s. 117-140.
Article
7
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1995, č. 2, červen, s. 127-130
Annotation: Recenze; o smyslu a jazykové úrovni knihy.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 15, 21. 9., s. 2
Annotation: O připravovaným memoárech režisérů: Weiss Jiří a Vávra Otakar.
Article
9
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 5, 1993, č. 4, s. 27-74
Annotation: Studie srovnávající dvě zpracování filmu Batalion (němá verze, režie Pražský Přemysl, 1927; zvuková verze, režie Cikán Miroslav, 1937);...
Article
10
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 4, 1992, č. 2, s. 100-102
Annotation: Recenze; též o knize: Lakomá Emilie, Úlomky hovorů Otokara Březiny (Brno, Jota & Arca Jimfa 1992); Březina Otokar.
Article
11
In: Filmový sborník historický. -- ISSN 0862-5352. -- Sv. 2, 1991, s. 253-262
Annotation: Příspěvek z mezioborové konference konané 8.-9. prosince 1988; analýza textu V. E. z let 1945-1948, nazvaném Poznámky o filmu.
Article
12
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 8, 1996, č. 1, s. 133-137
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2015, č. 29, s. 8-18
Annotation: Rozhovor.
Article
14
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 65, 2021, č. 78, 23.-25. 4., příl. Víkend, s. 11
Víkend. -- 23. 4. 2021
Annotation: Rozhovor s M. Bregantem o čtenářství.
Article
15
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 9, 1997, č. 3, s. 141
Annotation: Ediční poznámka k filmovému scénáři V. E. Studie o zlomku skutečnosti, otištěnému na s. 117-140.
Article
16
by Bregant, Michal, 1964- jn99240000094{{{}}}}, Kofroň, Václav, 1965-, Voráč, Jiří, 1965-
Published Praha ; Brno : Národní filmový archiv : Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu - odbočka Brno = Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut - Aussenstelle Brünn : PVS Verleger, 2003.
Annotation: Dvojjazyčný česko-německý sborník je výstupem ze semináře uspořádaného na podzim 1996 a začátkem r. 1997 v Praze, Brně a Vídni; první...
Book
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 283, 5. 12., příl. Orientace, s. 28
Annotation: Diskuse o filmu 3 sezóny v pekle (R: Tomáš Mašín) zachycujícím mládí E. Bondyho.
Article
18
by Švoma, Martin, 1975-, Boček, Jaroslav, 1932-2003, Bregant, Michal, 1964- jn99240000094{{{}}}}, Effenberger, Vratislav, 1923-1986, Hádková, Jana, 1952-, Janeček, Vít, 1970-, Just, Vladimír, 1946-, Kosík, Antonín, Král, Petr, Stankovič, Andrej, 1940-2001, Svoboda, Jan, Zvoníček, Petr, 1946-
Published Praha : Jihlava : Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta, Centrum audiovizuálních studií ; Mezinárodní festival dokumentárních filmů, 2008.
Annotation: Monografie K. Vachka, s Prologem (s. 7-13) a s oddíly: Počátky (s. 15-26); 60. léta - dokument a myšlenky (s. 27-78); Normalizace a emigrace (s. 79-99);...
Book
20
by Vávra, Otakar, 1911-2011
Published Praha : Prostor, 1996.
Other Authors: '; ...Bregant, Michal, 1964- jn99240000094...
Annotation: S doslovem autora (s. 325-333), s filmografií O. V. (s. 335-348), s rejstříkem filmových, divadelních a literárních děl, se jmenným rejstříkem.
Book