By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 2. 8. 2016
Annotation: Polemická reakce na text V. Varyše věnující se vydání románu M. Kundery "Život je jinde".
Article
3
In: Od Ještěda k Troskám. -- ISSN 1214-1798. -- Roč. 8 (24), 2001, č. 1/2, únor, s. 37-38
Annotation: Recenze.
Article
4
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2000, č. 204, 20.-22. 10., příl. HN na víkend, s. 9
HN na víkend. -- 20. 10. 2000
Annotation: Portrét letošního laureáta, s mezititulky: Sympatický týpek, Píšící maniak, Mezi lyrismem a hrůzou, Čína mlčí, Pařížský úsvit; s připojeným...
Article
5
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 112, 13. 5., příl. Report, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 106, 6. 5., příl. Report, s. 2
Annotation: Reakce na polemický příspěvek: Štumpf Martin, ČD 23. 4.
Article
7
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 124, 27. 5., příl. Report, s. 2
Annotation: Reakce na článek: Šustrová Petruška, ČD 20. 5., v němž P. Š. polemizovala s jeho recenzí knihy E. K.
Article
8
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 276, 25. 11., příl. Report, s. 4-5
Annotation: Stať o jeho životě a díle; též o malé dostupnosti jeho díla u nás.
Article
9
In: Český týdeník. -- ISSN 1211-0302. -- Roč. 1, 1995, č. 13, 14.-16. 2., s. 3
Annotation: Glosa s ukázkami z jeho textů z roku 1949 a 1950.
Article
10
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 3, 1993, č. 275, 26. 11., příl. Report, s. 3
Annotation: Reportáž o sporu o znovuotevření kavárny Slavie, jemuž předcházela petice: Havel Václav; na s. 1,3 otištěna stať: Mejstřík Martin, Hra o...
Article
11
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 5, 7. 1., příl. Report, s. 5
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 47, 25. 2., příl. Report, s. 2
Annotation: Fejeton ironicky zmiňující autoritu L. V.
Article
13
In: Kavárna A.F.F.A.. -- ISSN 0862-8068. -- R. 1990, č. 1, s. 16-19
Annotation: Otištění názorových glos redaktora nástěnného časopisu pražské filozofické fakulty Situace (Praha, červenec 1989).
Article
14
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 20, 11. 5., s. 13
Annotation: O vystoupení J. Jevtušenka 4. 5. ve Velkém sále Ruského střediska kultury v Praze; s otištěním závěru jeho poémy Fuku!
Article
16
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 22, 25. 5., s. 2
Annotation: O programu chystané konference o díle M. Kundery; s vyjádřeními inspirátorky M. - O. Thirouinové a předpokládané účastnice S. Richterové.
Article
17
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 23, 1. 6., s. 2
Annotation: Soubor medailonů čtyř očekávaných účastníků akce, mj. W. Biermanna.
Article
18
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 25, 15. 6., s. 12-13
Annotation: O průběhu akce; s rozhovorem s arabským básníkem-účastníkem festivalu a s otištěnými úryvky z jeho básně Poušť (s. 13).
Article
19
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 25, 15. 6., příl. Nové knihy, s. A
Annotation: Medailon v rubrice V knihkupectví a nakladatelství.
Article
20
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 42, 12. 10., s. 13
Annotation: Medailon; s otištěnými obálkami jejích knih.
Article