By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Brodský, Pavel, 1954- jn20000400275{{{}}}}
Published Praha : Academia, 2012.
Annotation: Obrazová publikace představující iluminované rukopisy českého původu; - s úvodními kapitolami (s. 7-44, Úvod; Typologie výzdoby bohemikálních...
Book
2
In: České a moravskoslezské Zemědělské noviny. -- ISSN 1210-0129. -- Roč. 3, 1993, č. 162, 16. 7., s. 12
Annotation: O rukopisu ze sbírky Národního muzea.
Article
3
In: Sborník Národního muzea. Řada C - Literární historie. -- Roč. 31, 1984, č. 1/2, s. 21-28
Annotation: O malířské výzdobě rukopisu latinsko-německo-českého slovníku z roku 1470, provedené pravděpodobně V. H.
Article
4
In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada historická. -- ISSN 0139-9543. -- Roč. 151, 1982, č. 1/2, prosinec, s. 29
Annotation: Nálezová zpráva o rukopisu Missale romanum pro potřeby pražské diecéze; zejména o iluminacích.
Article
5
In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada historická. -- ISSN 0139-9543. -- Roč. 153, 1984, č. 1, duben, s. 28-38
Annotation: Popis dvou fragmentů z počátku 17. století, postavených na signaturu Ac 112/3.
Article
7
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 33, 1985, č. 6, s. 509-519
Annotation: O rukopisu vedeném v Knihovně Národního muzea pod signaturou XVIII E 16 a nazvaném Missale Pragense (2. pol. 16. stol.).
Article
8
In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada historická. -- ISSN 0139-9543. -- Roč. 155, 1986, č. 3/4, červen, s. 141-145
Annotation: Popis rukopisu z doby kolem roku 1480, a to po uměleckohistorické stránce; Mertlík Martin.
Article
9
In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada historická. -- ISSN 0139-9543. -- Roč. 156, 1987, č. 3/4, červen, s. 85-88
Annotation: Popis rukopisné modlitební knížky vzniklé kolem roku 1500 (III H 37); Zmilelý z Písku Janíček [podle Lčl]; Drobná Zoroslava.
Article
10
In: Studie o rukopisech. -- ISSN 0585-5691. -- Sv. 39, 2009, s. 345-350
Annotation: Článek o česky psaných rukopisech uložených ve fondu Městské knihovny v Budyšíně.
Article
11
In: Od Ještěda k Troskám. -- ISSN 1214-1798. -- Roč. 14 (30), 2007, č. 3, září, s. 187-191
Annotation: O rukopisu z 1. poloviny 16. století uloženém v Státním okresním archivu v Jičíně.
Article
12
In: Studie o rukopisech. -- ISSN 0585-5691. -- Sv. 44, 2014, s. 411-416
Annotation: Článek se věnuje misálu s českou knižní malbou.
Article
13
In: Studie o rukopisech. -- ISSN 0585-5691. -- Sv. 44, 2014, s. 479-482
Annotation: Vzpomínky na K. Stejskala.
Article
14
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 93, 2017, č. 10, s. 51-52
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 2, květen, s. 318-327
Annotation: Reakce na recenzi L. Jirouškové "Rozpaky a zklamaná očekávání" (Česká literatura č. 1/2014).
Article
16
In: Studie o rukopisech. -- ISSN 0585-5691. -- Sv. 40, 2010, s. 329-331
Annotation: Článek o slavnostním představení zmíněné faksimile (17. 2. 2010, Národní muzeum, Praha).
Article
17
18
by Brodský, Pavel, 1954- jn20000400275{{{}}}}
Published Praha : Euroslavica pro Archiv Akademie věd České republiky, 2004.
Other Authors: '; ...Brodský, Pavel, 1954- jn20000400275...
Annotation: Výpravná publikace obsahuje 44 katalogizačních záznamů (s. 35-129), barevnou obrazovou přílohu (s. 131-164) a soupisy: Konkordance pořadových...
Book
19
by Brodský, Pavel, 1954- jn20000400275{{{}}}}
Published Praha : KLP - Koniasch Latin Press pro Archiv Akademie věd České republiky a Národní muzeum v Praze, 2000.
Other Authors: '; ...Brodský, Pavel, 1954- jn20000400275...
Annotation: Výpravná publikace obsahuje 329 katalogizačních záznamů (s. 1-336), barevnou obrazovou přílohu (s. 337-392) a přílohy: Konkordance pořadových...
Book
20