By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 27-36
Annotation: Studie se zabývá různými obrazy idyly v básnické skladbě "Pamětná celému světu Tragoedia" A. Doležala. Autorka se soustřeďuje na sledování...
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 4, s. 326-327
Annotation: Zpráva o konání vědeckého semináře "Literatúra očami Ruda Brtáňa" (16. 5. 2019).
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 5, s. 330-345
Annotation: Studie o literárněvědné reflexi R. Brtáně na téma obrazu ženy v básnické tvorbě M. Markoviče st..
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 49, 2002, č. 2, s. 165-166
Annotation: Recenze.
Article
6
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 3, s. 201-210
Annotation: Studie analyzující níže zmíněné dílo A. Doležala s důrazem na kombinaci slova a obrazu, zejm. v souvislosti s inspirací dílem J. A. Komenského.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 6, s. 399-421
Annotation: Studie analyzuje dva katechismy z druhé poloviny 19. století z oblasti Vojvodiny; mj. s ohledem na dobovou diskuzi o žánru katechismu a specifickou...
Article
9
by Brtáňová, Erika, 1962- pna2013756581{{{}}}}
Published Bratislava : Veda, 2000.
Annotation: Monografie se po úvodu seznamujícím s kodikologií zabývá recepcí latinských kázání, tj. sermones (včetně děl českých kazatelů, mj. Jana...
Book
10
In: Z dejín kázňovej prózy. I.. -- ISBN 978-80-224-1781-5. -- S. 227-246
Annotation: Studie představující kazatelskou činnost významného obrozence.
Book Chapter
11
by Brtáňová, Erika, 1962- pna2013756581{{{}}}}
Published Bratislava : Veda, 2018.
Annotation: Edice kázání slovenských spisovatelů 18. a 19. století (viz rozpis), též textů psaných česky; s uvedenou studií, edičním komentářem s vysvětlivkami...
Book
12
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 3, 2006, č. 5, s. 301-303
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 5, s. 332-351
Annotation: Studie o vývoji žánru cestopisu ve starší slovenské literatuře. Autorka analyzuje: "Opis cesty do Konštantínopola" P. Rubigala, "Cestovný denník...
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 5, s. 467-477
Annotation: Studie o textologických strategiích zpracování literární tvorby L. Bartolomeidesa. Autorka se soustřeďuje na Bartolomeidesovu ediční činnost...
Article
15
In: Z dejín kázňovej prózy. I.. -- ISBN 978-80-224-1781-5. -- S. 7-13
Annotation: Předmluva ke kolektivní monografii nastiňující postup českého a slovenského bádání v oblasti homiletiky a představující jednotlivé studie.
Book Chapter
16
Annotation: Kolektivní monografie věnující se homiletické literatuře slovenské a české provenience od 9. do 19. století jakožto jedinečnému literárnímu...
Book
17
by Brtáňová, Erika, 1962- pna2013756581{{{}}}}, Vráblová, Timotea, 1968-, Rišková, Lenka, 1980-
Published Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2017.
Other Authors: '; ...Brtáňová, Erika, 1962- pna2013756581...
Annotation: Sborník ze setkání slovenských literárních historiků nad barokní literaturou a kulturou; mj. s uvedenými studiemi zabývajícími se díly psanými...
Book