By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 246, 21. 10., s. 25
Annotation: Polemika s recenzí románu P. Hůlové od J. Slomka (LN 7. 10. 2004).
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 50, 6. 12., s. 11
Annotation: Kritická poznámka k přednášce P. Bílka o B. Hrabalovi na univerzitě v Amsterodamu 25. 11. 2004, zejména k jeho negativnímu hodnocení české...
Article
3
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 20, 2009, č. 23, 1.-7. 6., s. 7
Annotation: Glosa k článku J. Gregora o zahraničních vydáních děl českých autorů, mj. o chystaných vydáních próz M. Urbana a P. Ouředníka ve Velké...
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 97, 24. 4., s. 18
Annotation: Rozhovor s překladatelem české literatury před převzetím ceny Premia Bohemica udělované Obcí spisovatelů; s biografickou poznámkou Edgar de...
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 63, 16. 3., s. 11
Annotation: Polemika s reakcí členů grantové komise na jeho článek Co ten stát vlastně chce? (LN, 13. 3.) o neprůhledném a nejasném přidělování grantů...
Article
6
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 27, 2017, č. 105, 6. 5., příl. Svět knihy Praha 2017, s. ii
Annotation: Rozhovor s laureátem Ceny J. Theinera, která bude udělena na veletrhu Svět knihy. Otištěno v tematické příloze věnované 23. ročníku mezinárodního...
Article
7
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 25. 3. 2010
Annotation: Polemika s komentáři členů grantové komise MK ČR, které se objevily pod článkem E. de Bruina v Lidových novinách z 13. 3. 2010, v němž jeho...
Article
8
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 25. 3. 2010
Annotation: Článek kritizuje činnost grantové komise MK ČR, která rozhoduje o udělování grantů na podporu české literatury v zahraničí.
Article
9
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 19, 2008, č. 20, 12.-18. 5., s. 42-45
Annotation: Rozhovor u příležitosti převzetí ceny Premia Bohemica udělené Obcí spisovatelů za šíření české literatury v zahraničí; s kritikou Magnesie...
Article
10
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 72, 26. 3., s. 7
Lidovky.cz [online]. -- 29. 3. 2021
Annotation: Rozhovor s nizozemským bohemistou a překladatelem E. de Bruinem.
Article
11
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 27, 2017, č. 108, 11. 5., příl. Salon, č. 1022, s. 5
Salon. -- 12. 5. 2017
Annotation: Rozhovor. Autor převezme na veletrhu Svět knihy Praha 2017 Cenu Jiřího Theinera za podporu a šíření české literatury.
Article
12
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 5. 6. 2008
Annotation: Rozhovor u příležitosti převzetí ceny Premia Bohemica udělené Obcí spisovatelů za šíření české literatury v zahraničí; s kritikou Magnesie...
Article
13
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 2, 10. 2., s. 39-42
Annotation: Rozhovor, opatřený biografickou poznámkou o E. de Bruin. V rozhovoru byli zmíněni níže uvedení autoři.
Article
14
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 6, 14. 6., s. 8-9
Annotation: Reakce na článek M. Sečkaře "Knihy na export" (Host 5/2013) o systému grantové podpory překladů české literatury.
Article
15
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 17, 2007/2008, č. 9, 26. 5. 2008, s. 1, 5
Annotation: Rozhovor u příležitosti udělení ceny Premia Bohemica Obcí spisovatelů; s otištěním laudatia Jáchyma Topola.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 61, 13. 3., příl. Orientace, s. 27
Annotation: O neprůhledném a nedostatečném udělování grantů na "podporu vydávání české literatury v zahraničí"; připojené nesouhlasné vyjádření...
Article
17
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, 2014, č. 213, 11. 9., příl. Salon, č. 887, s. 4
Salon. -- 18. 9. 2014
Annotation: Rozhovor.
Article
18
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 3, 2009, č. 1/2, 27. 1., s. 13
Annotation: Autoři příspěvku představují činnost své agentury Pluh a její podíl na vydávání překladů české literatury v Nizozemsku i jinde.
Article
19
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, 2009, č. 36, 12. 2., příl. Salon, č. 605, s. 4
Annotation: O edici Moldaviet antverpského nakladatelství Voetnoot a o českých překladech, která tato edice uvádí. Na s. 1 a 4 otištěn rozhovor M. Procházky...
Article
20
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 3, 2004, č. 15/16, 23. 8., s. 6
Annotation: Rozhovor s manželi de Bruinovými, majiteli Agentury Pluh a propagátory české literatury v Nizozemsku (u příležitosti pražského zahájení akce...
Article