By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [9], 1960, č. 7 (47), s. [1]
Annotation: Rozhovor. Tajemník Klubu přátel poezie J. Brukner odpovídá na otázku, proč zvolili pro první svazek základní řady K. H. Máchu.
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 5, květen, s. 143-144
Annotation: Autor připomíná osobnost výtvarníka i básníka P. Kotíka.
Article
3
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 10, 2000, č. 270, 21. 11., s. 9
Annotation: Úryvek z úvodního slova na výstavě ilustrací kmenových spolupracovníků časopisu Mateřídouška ve výstavní síni Fronta v Praze a odpověď...
Article
5
In: Albatros. -- ISSN 0139-9594. -- R. 1990, č. 11, listopad, s. 3
Annotation: Rozhovor.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 32, 1988, č. 4, duben, s. 228-230
Annotation: O výstavě v Albatrosu.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 35, 1991, č. 4, červenec, s. 215-218
Annotation: Rozhovor.
Article
8
In: Ahoj na sobotu. -- ISSN 0323-0910. -- Roč. 24, 1992, č. 6, 11. 2., s. 5
Annotation: Rozhovor u příležitosti 60. narozenin.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 14, 1965, č. 22, 29. 5., s. 1
Annotation: K výročí Klubu přátel poezie.
Article
10
12
In: Listy Klubu přátel poezie. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1969, září, s. 20
Annotation: Poznámka o připravované básnické skladbě; s otištěním dopisu F. Hrubína redakci Klubu přátel poezie z 25. 6. o genezi básně.
Article
13
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 57, 1968, č. 119, 18. 5., s. 5
Annotation: Otištění doslovu k dalšímu vydání knihy, připravovanému v nakladatelství Odeon.
Article
14
In: Listy Klubu přátel poezie. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1968, srpen, s. 18
Annotation: Glosa; k ukázkám z připravovaného vydání sbírky básní.
Article
15
In: Listy Klubu přátel poezie. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1970, září, s. 4
Annotation: K výročí Klubu přátel poezie.
Article
16
In: Listy Klubu přátel poezie. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1968, srpen, s. 5-6
Annotation: Studie o uměleckém směru; k připravovanému vydání antologie z německé expresionistické literatury uspořádané Ludvíkem Kunderou.
Article
18
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 10, 1966/1967, č. 24, 14. 6. 1967, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Sešity pro mladou literaturu. -- ISSN 0582-8740. -- Roč. 2, 1967, č. 11, květen, s. 40
Annotation: Poznámka o švejkovsko-hrabalovském typu prózy a jejích předchůdcích; k ukázce z textu F. Rakovského.
Article
20
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 25, 1969, č. 257, 1. 11., příl., s. 4
Annotation: Rozhovor s redaktorem KPP k 10. výročí trvání Klubu v roce 1970.
Article