By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 6, 11. 6., s. [88]-92
Annotation: Článek o geniu loci města Most (a mj. jeho využití v literatuře a písňových textech); autor rozsáhle cituje svou knihu "Mé ztracené město".
Article
2
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 253, 29. 10., s. 15-16
Annotation: Vzpomínání nositele Státní ceny za literaturu 2004.
Article
4
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2006, leden/únor, s. 27-33
Annotation: Rozhovor a úryvek z připravované knihy C'est la Vie (s. 34-42).
Article
6
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 5, 2006, č. 42, 19. 10., s. 49
Annotation: Odpovědi v pravidelné rubrice na téma televize.
Article
7
In: Malá domů. -- s. 172-173
Annotation: Autorský doslov.
Book Chapter
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 10, 15. 5., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor; na s. 12-13 otištěna ukázky z románu P. B. Patriarchátu dávno zašlá sláva (vydá Host).
Article
10
In: Nový Prostor. -- ISSN 1213-1911. -- R. 2003, č. 120, s. 36-37
Annotation: Rozhovor.
Article
11
In: Mladý Svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 43, 2001, č. 9, s. 22-25
Annotation: Rozhovor.
Article
12
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 41, 1999, č. 46, s. 30-31
Annotation: Rozhovor s mladým autorem.
Article
13
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 9, 1999, č. 269, 18. 11., příl. Salon, č. 142, s. 2
Annotation: Rozhovor o Mostě, ve kterém se odehrává děj oceněné knihy; připojena dosud nepublikovaná povídka Vánoce na doživotí (s. 2-3).
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 15, 1999, č. 9, listopad, s. 37-38
Annotation: Rozhovor s P. B.; s jeho medailonkem Základní biografická data (s. 38).
Article
15
In: Dotyk. -- ISSN 1211-3212. -- Roč. 5, 1999, č. 4, srpen/září, s. 48-50
Annotation: Medailon s obrazovým doprovodem.
Article
16
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 18, 2009, č. 7, 31. 3., s. 3
Annotation: O dojmech z dramatizace inscenované v Divadle Komedie.
Article
17
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 19, 2009, č. 32, 28. 7., s. 12-14
Annotation: Rozhovor.
Article
18
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 2, 2008, č. 3, 26. 2., s. 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article
19
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 3, 2010, č. 11, jaro, s. 54
Annotation: Soubor glos k níže zmíněným knihám v rubrice "...doporučuje". Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku o P. Bryczovi.
Article
20
In: Sbírka milostných dásní. -- S. [93]
Annotation: Doslov Pavla Brycze; s biografickou poznámkou o autorovi (s. [95]).
Book Chapter