By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 2, duben, s. 153-155
Annotation: Úvodník hostujícího editora k číslu věnovanému adaptaci.
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 2, duben, s. 156-182
Annotation: Autor studie se zamýšlí nad tím, jak dnes můžeme lépe porozumět filmové adaptaci. V úvodní části příspěvku jsou načrtnuty proměny myšlení...
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 26, 26. 6., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 89, 16. 4., s. 16
Annotation: Nekrolog.
Article
5
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 140, 17. 6., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Potulný dělník. -- R. 1999, č. 3, duben/červen, s. 19
Annotation: Nekrolog; přetištěno z: Mladá fronta Dnes, 16. 4. 1999.
Article
7
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2010, č. 20, září, s. 119-122
Annotation: Studie je zaměřena na Renčovu adaptaci románu, která se podle autora studie drží mainstreamového pojetí.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 17, 16. 10., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2007, č. 15, prosinec, s. 97-103
Annotation: Studie.
Article
10
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 9, 1998, č. 9/10, Literární příloha, č. 4, s. 19-20
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 273, 23. 11., s. 9
Annotation: Vzpomínka.
Article
12
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 22, 2010, č. 1, s. 7-21
Annotation: Studie k filmové adaptaci z hlediska literární vědy a teorie filmu, vývoj bádání a nové tendence (s oddíly Zrazené knihy?; Naratologické východisko;...
Article
13
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 22, 2010, č. 1, s. 144-146
Annotation: Soubor recenzních glos k obsahu časopisu Adaptation č. 2/2009.
Article
14
In: Verze 96. -- R. 1996, č. 1, s. 2
Annotation: Úvodní slovo k 1. číslu nového časopisu.
Article
15
In: Slovníky modernistů a paradigmata moderny. -- ISBN 978-80-7470-294-5. -- S. 285-295
Annotation: Studie zabývající se zachycením všednosti na fotografiích M. Háka a v básních J. Koláře.
Book Chapter
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 5, listopad, s. 738-743
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 8, 16. 4., s. 5
Annotation: Srovnávací studie.
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 14, 1998, č. 4, s. 85-86
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 11, 29. 5., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
20
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Bohemica litteraria. Řada literárněvědná bohemistická (V). -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 55, 2006, č. 9, s. 69-78
Annotation: Analýza filmové adaptace novely Zrození horského pramene; též o ostatních filmových přepisech Körnerových próz.
Article