By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 55, 2018, č. 4, červenec/srpen, s. 6
Annotation: Dopis obsahuje zamyšlení nad tématem 62. Šrámkovy Sobotky, kterým byl: Čas v nás; dopis je datován v Dubně 30. 6. 2018.
Article
2
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 50, 2013, č. 2, březen/duben, s. 13
Annotation: Blahopřání A. Fettersovi k 80. narozeninám.
Article
3
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 37, 2000, č. 1, leden/únor, s. 17
Annotation: Pozdrav ruské literární historičky, častého hosta Sobotky.
Article
4
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 40, 2003, č. 1, leden/únor, s. 10-11
Annotation: Rozhovor.
Article
5
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 40, 2003, č. 3, květen/červen, samostatná příl., s. 1-12
Annotation: Studie (orig. název Burnaja žizň tichoj češskoj provincii, in: Slovanský almanach 2001, Moskva, Indrik 2002, s. 444-456); s biografickou poznámkou...
Article
7
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 2, únor, s. 22-25
Annotation: Přehledová stať o recepci jeho poezie.
Article
8
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 14, 1985, č. 5, květen, s. 51-52
Annotation: Vzpomínky na setkání; Budagova Ljudmila Norajrovna.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 1, s. 42-61
Annotation: Stať; obecně o základních tendencích české poezie a zvláště o: Nezval Vítězslav.
Article
10
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- R. 1981, č. 3, červenec/září, s. 31-33
Annotation: Přednáška proslovená na 25. Šrámkově Sobotce.
Article
11
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- R. 1986, červenec/září, s. 28-29
Annotation: Projev pracovnice Ústavu slavistiky a balkanistiky AV SSSR na 30. Šrámkově Sobotce; Budagova Ljudmila Norajrovna.
Article
12
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- R. 1987, červenec/září, s. 33-35
Annotation: Stať; Budagova Ljudmila Norajrovna.
Article
13
In: Praha - Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 33, 1988, č. 3, květen/červen, s. 52-53
Annotation: O jeho vztahu k Sovětskému svazu a tamní recepci jeho díla; Budagova Ljudmila Norajrovna.
Article
14
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 35, 1998, č. 4, červenec/srpen, s. 2-3
Annotation: Vyznání vedoucí Střediska dějin slovanských literatur Ústavu slavistiky Ruské Akademie věd.
Article
15
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 47, 2010, č. 4, červenec/srpen, s. 17
Annotation: Medailon; datováno Moskva, 27. 5. - 16. 7. 2010.
Article
16
17
18
In: Štafeta. -- Roč. 7, 1975, č. 1, s. 2-3
Annotation: O ohlasu díla J. W.
Article
19
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 2, 1973, č. 7, září, s. 41-42
Annotation: Přednesený referát.
Article
20
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 2, 1973, č. 8, říjen, s. 77-80
Annotation: O poezii V. Nezvala v Sovětském svazu; se vzpomínkou na osobní setkání s V. Nezvalem.
Article