By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 8, srpen, s. 4-5
Annotation: Rozhovor s básníkem O. Buddeusem o jeho odstoupení z funkce vedoucího Českého literárního centra; připojena bio-bibliografická poznámka (s....
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 14, 5. 9., s. 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 19, 15. 11., s. 3
Annotation: Poznámka šéfredaktora Psího vína o grafické podobě tohoto časopisu.
Article
4
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 7, 2010, č. 14, s. 154-173
Annotation: Studie k různým výkladům pojmu lyrického subjektu, zejm. v české a německé literární teorii.
Article
5
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 16, 2012, č. 59/60, červen, s. 106-109
Annotation: Recenze. Rozhovor s M. Rehúšem a jeho básně jsou otištěny na s. 38-42.
Article
6
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 2, 2012, č. 6, s. 4-5
Annotation: Rozhovor; zejm. o Buddeusových knihách nominovaných na Cenu Jiřího Ortena.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 3, 5. 2., s. 6-7
Annotation: Polemika s esejem J. Řeháka Můj mlhavý osud v cizím textu (Proč máme číst poezii); A2, č. 47/2008.
Article
8
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2008, č. 32/33, s. 168-169
Annotation: Medailon norského básníka J. E. Volda; na s. 170-176 otištěny jeho básně se souběžným překladem O. B.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 13, 23. 6., s. 7
Annotation: Polemika s článkem J. Grabce (Tvar č. 9/2011) o koncepci Psího vína, kterou zformulovali O. Buddeus s P. Štenglem.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 5, 4. 3., s. 6-7
Annotation: Esej uvozený rozborem inuitské básně "Strašlivej nález" se zamýšlí nad vztahem text - autor, text - čtenář. V připojené tabulce je otištěna...
Article
11
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 19, 2016, č. 76, 22. 6., s. 42-46
Annotation: Prozaické texty.
Article
12
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 12, 2016, č. 23, 9. 11., s. 22-23
Annotation: Obrazová poezie; sekvence fotografií doplněna verši; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 22).
Article
13
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 33, 2016, č. 105, s. 143-150
Annotation: Básně z připravované sbírky "Zóna"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 143).
Article
14
15
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 17, 2013, č. 63, březen, s. 78-80
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 18, 2015, č. 73, 15. 10., s. 83-89
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 31, 2017, č. 3, s. 39-40
Annotation: Článek shrnuje aktivity nové státní literární agentury CzechLit.
Article
19
online
Webarchiv
In: Deník Referendum [online]. -- ISSN 2533-5987. -- 17. 1. 2010
Annotation: Báseň z videopořadu P. Borkovce Nedělní chvilka poezie; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
20
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 37, 2020, č. 113, 2. 9., s. 170-172
Annotation: Experimentální básně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 172).
Article