By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: České hrady, zámky a tvrze. -- s. 5-40
Annotation: Samostatně stránkovaná úvodní studie, s kapitolami: Severočeská panská sídla v díle Františka Alexandra Hebera (s. 7-13); Severočeské hrady...
Book Chapter
2
In: České hrady, zámky a tvrze. -- s. 5-48
Annotation: Úvodní studie k prvnímu českému překladu sedmisvazkové encyklopedie, s částmi: Kapitola z dějin české umělecké topografie 19. století (František...
Book Chapter
3
by Bukačová, Irena, 1949- jn19981000358{{{}}}}
Published Kralovice : Městský národní výbor, 1983.
Annotation: Monografie města; mj. o zdejším působení a tvorbě obrozenského básníka a prozaika J. J. M. (pseud. : Jan z Hvězdy).
Book
4
In: Doba zkoušek a naděje. -- S. 4-5
Annotation: Předmluva; - s životopisem F. Wonky (s. 648-651); s Jmenným rejstříkem (s. 664-669); edice deníku obsahuje též poznámkový aparát a je doprovozena...
Book Chapter
5
In: České hrady, zámky a tvrze. -- s. 5-32
Annotation: Samostatně stránkovaná úvodní studie (32 s., s kapitolkami: Jihočeská panská sídla v díle F. A. Hebera; Jihočeské hrady v původním vydání;...
Book Chapter
6
Annotation: Sborník z kolokvia konaného ve velkém refektáři kláštera bosých karmelitánů, mj. s uvedenými příspěvky; - s obr. a fot. doprovodem.
Book