By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 2, 1946, č. 184, 14. 8., s. 2
Annotation: Povídka.
Article
2
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 79, 3. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 4, 1948, č. 172, 24. 7., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 1, 1945, č. 44, 26. 7., s. 3
Annotation: Článek zdůrazňuje význam dobré literatury pro mládež.
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 4, 1948, č. 300, 23. 12., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 1, 1945, č. 135, 11. 11., s. 3
Annotation: Zpráva o konání stejnojmenné výstavy.
Article
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 1, 1945, č. 151, 30. 11., s. 3
Annotation: Zpráva o zahájení nové edice nakladatelství Orbis.
Article
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 1, 1945, č. 169, 22. 12., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 272, 28. 11., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 2, 1958, č. 2, únor, s. 56-57
Annotation: Poznámka o nové publikaci J. Kunce a o potřebě vytvořit monografii věnovanou českým autorům knih pro mládež.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 3, s. 330-331
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 4, s. 468
Annotation: Článek upozorňující na nedostatek reflexe knižní produkce v její celistvosti v literárních časopisech, které se zaměřují na obsáhlejší...
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 89, 15. 4., s. 2
Annotation: Nekrolog spisovatele J. Morávka.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 12, prosinec, s. 569-571
Annotation: O nové edici Státního nakladatelství pro děti a mládež věnované vlastivědě.
Article
15
In: Český život. -- Roč. 1, 1947, č. 2, s. 31
Annotation: Autor předkládá statistiku, jež ukazuje souvislost mezi sociálním prostředím a četbou.
Article
16
In: Český život. -- Roč. 1, 1947, č. 4/5, s. 53
Annotation: Autor hodnotí literárněvědnou reflexi literatury pro mládež.
Article
17
In: Český život. -- Roč. 1, 1947, č. 7/8, s. 94
Annotation: Nekrolog.
Article
18
In: Český život. -- Roč. 1, 1947, č. 7/8, s. 94
Annotation: Úvaha o dalším fungování germanistiky na FF UK a o vědecké reflexi kultur německojazyčné oblasti.
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 5, únor 1957, s. 139-140
Annotation: Medailon P. Suly k jeho 75. narozeninám.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 2, 1958, č. 4, duben, s. 126-127
Annotation: O J. Morávkovi a jeho knihách pro mládež; k 70. výročí jeho narození.
Article