By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Brněnský večerník. -- Roč. 20, 1989, č. 98, 22. 5., s. 3
Annotation: O večeru k 50. výročí úmrtí.
Article
2
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 97, 1982, č. 105, 5. 5., s. 5
Annotation: Nekrolog k 2. 5.
Article
3
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 78, 1963, č. 94, 19. 4., s. 4
Annotation: Referát o inscenaci v Mahenově činohře v Brně.
Article
4
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 78, 1963, č. 107, 5. 5., s. 3
Annotation: Referát.
Article
5
6
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 86, 1971, č. 146, 22. 6., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
7
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 86, 1971, č. 57, 9. 3., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci úpravy v Brně.
Article
8
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 83, 1968, č. 210, 16. 8., s. 6
Annotation: Článek o složení delegace a jejím přijetí 15.8. v Brně.
Article
9
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 83, 1968, č. 211, 17. 8., s. 4
Annotation: Článek o besedě s politickými představiteli Jihomoravského kraje 16.8. v Brně.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 8, 1983, č. 2, 28. 1., s. 5
Annotation: Referát o televizní hře o: Mahen Jiří.
Article
11
In: Brněnský večerník. -- Roč. 20, 1989, č. 19, 26. 1., s. 3
Annotation: K 60. narozeninám 26. 1.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 5, 1980, č. 1, s. 1-2
Annotation: Referát o přehlídce.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 4, 1979, č. 1, s. 1
Annotation: Novoroční úvaha předsedy redakční rady časopisu.
Article
14
15
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 94, 1979, č. 186, 9. 8., s. 5
Annotation: K 20. výročí úmrtí 9. 8.
Article
16
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 95, 1980, č. 123, 27. 5., s. 5
Annotation: Referát.
Article
17
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 89, 1974, č. 96, 24. 4., s. 5
Annotation: Referát.
Article
18
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 89, 1974, č. 241, 11. 10., s. 5
Annotation: Referát.
Article
19
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 90, 1975, č. 29, 4. 2., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
20
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 91, 1976, č. 85, 9. 4., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci v Brně.
Article