By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Sešity pro literaturu a diskusi. -- Roč. 4, 1969, č. 28, únor, s. 53-55
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Výtvarná práce. -- Roč. 17, 1969, č. 1/2, 25. 4., s. 1, 3-5
Annotation: Nad několika antologiemi a publikacemi vydanými v letech 1967 a 1968.
Article
3
In: Výtvarná práce. -- Roč. 18, 1970, č. 7, 25. 3., s. 5
Annotation: Referát o stejnojmenné výstavce z díla J. K. z let 1959-1964 uspořádané Malou galerií Čs. spisovatele.
Article
4
5
In: Dialog. -- R. 1969, č. 3, březen, s. 10-11
Annotation: O zápasech o moderní umělecký výraz po období surrealismu; zejm. o happeningu; s ukázkami.
Article
6
In: Sešity pro literaturu a diskusi. -- Roč. 4, 1969, č. 30, duben, s. 57
Annotation: Kritická poznámka k článku M. Topinky (S, č. 27), zejména o poměru K. Teiga k dadaismu.
Article
7
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 11, 1969, č. 3, březen, s. 60-61
Annotation: O vizuální poezii; též o tzv. evidentní poezii J. Koláře.
Article
8
In: Meandr. -- Roč. 1, 1968/1969, č. 4, prosinec 1968, s. 83
Article
9
In: Sešity pro mladou literaturu. -- ISSN 0582-8740. -- Roč. 2, 1967, č. 10, duben, s. 22
Annotation: Poznámka o zárodcích básnických textů; s příklady.
Article
10
In: Divadlo. -- Roč. 18, 1967, č. 1, leden, s. 39-44
Annotation: Studie o těchto nových dramatických formách.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 31, 30. 7., s. 4-5
Annotation: O historii a typech vizuální poezie v české i světové literatuře.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 42, 19. 10., s. 8
Annotation: Zkrácený přetisk recenze (Literární noviny, 1966); sbírka Julišovy grafické poezie přetištěna (včetně tiráže knihy) na s. 8-9.
Article
13
In: Váhy [samizdat]. -- Č. 5, 1980, s. 3-5
Annotation: Vysvětlení pojmů happening a event v kontextu moderního umění 2. poloviny 20. století.
Article
14
In: Dialog. -- R. 1968, č. 9, září, s. 45-46
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Dialog (Ústí nad Labem). -- Roč. 3, 1968, č. 1, leden, s. 26
Annotation: Úvodní poznámka k výboru z tvorby J. K. na s. 27-29.
Article
16
In: Výtvarná práce. -- Roč. 16, 1968, č. 18, 25. 10., s. 7; č. 19, 29. 11., s. 10; č. 20/21, 10. 12., s. 10; č. 22/23, 28. 12., s. 8-11
Annotation: O životě a díle Z. K.
Article
17
In: Volné sebrání 2 [samizdat]. -- S. [10]
Annotation: Báseň ze sbírky "Apollonova smrt na elektrické trávě".
Book Chapter
19
Annotation: Katalog stejnojmenné výstavy, s textovou částí (s. 7-35) a s medailonky vystavujících autorů, převzatými z různých pramenů (katalogy, časopisy,...
Book