By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Emil František Burian

The Voiceband of E. F. Burian at a festival in [[Siena Emil František Burian (11 June 1904 – 9 August 1959) was a Czech poet, journalist, singer, actor, musician, composer, dramatic adviser, playwright and director. He was also active in Communist Party of Czechoslovakia politics. Provided by Wikipedia
1
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 4, 5. 10. 1945, s. 2
Annotation: Poznámka o natáčení a posléze zákazu filmové adaptace novely B. Benešové; součást ankety o okolnostech činnosti českých filmových tvůrců...
Article
2
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 14, 18. 1. 1946, s. 14
Annotation: Fejeton o V. I. Leninovi k výročí jeho úmrtí; mj. o jeho vlivu na české básnické myšlení.
Article
3
In: Československo. -- ISSN 2336-1352. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 3, prosinec 1947, s. 165-167
Annotation: Stať se věnuje úkolům divadla.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 1, s. 44-55
Annotation: Studie o obc. zásadách práce v divadle k 20. výročí divadla E. F. Buriana (D 34, pozdější D 41, D 46, D 47, apod.); pokračování studie v Nový...
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 2, s. 180-192
Annotation: Pokračování studie z Nového života, roč. 1954, č. 1, s. 44-55 zhodnocující vývoj českého divadla po r. 1948, zejména divadla D 34.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 15, 10. 4., s. 1
Annotation: Nekrolog k úmrtí V. Nezvala.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 28, 10. 7., s. 1-2
Annotation: Úvaha o socialistickém umění, jehož oporou je Sovětský svaz.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 1, 1. 1., s. 1
Annotation: Novoroční úvodník oslavující budovatelské úsilí a život v míru, "zatím co jen několik kilometrů od našich chalup bubnují rafinovaní primitivové...
Article
9
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 3, s. 435
Annotation: Autor se zamýšlí nad vztahem divadla a reálného života, který je podle něj v uměleckých dílech (divadelních hrách a představeních) přesahován.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 125, 7. 5., s. 3
Annotation: Historicko retrospektivní úvaha.
Article
11
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 3, s. 383
Annotation: Autor vysvětluje pojem "rehabilitace avantgardy".
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 11, 19. 4., s. 6
Annotation: O sovětském divadle jako vzoru pro české divadlo; pod dojmem práce hostujícího sovětského režiséra v Divadle čs. armády.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 13, 3. 5., s. 1
Annotation: Úvodník s citacemi z české lidové poezie a s odkazy na moderní české autory; zřejmě aktuálně podmíněno armádním pověřením EFB.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 32, 8. 8., s. 1
Annotation: Úvodník - medailon K. S. Stanislavského k 15. výročí jeho úmrtí 7. 8.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 22, 29. 5., s. 8
Annotation: Telefonické odpovědi týkající se zájezdu divadla D 34 do Moskvy. Na s. 2 je otištěn článek D 34 v Moskvě: úspěch a diskuse.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 39, 26. 9., s. 3-4
Annotation: Úryvek z projevu na slavnostním večeru v Armádním uměleckém divadle k 20. výročí založení D 34; o Fučíkově kritické reflexi Déčka, zejména...
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 12, 5. 1. 1946, s. 1
Annotation: Fejeton o opadnutí okupační vlny zájmu Čechů o kulturu (byť i nekvalitní), vyvolané vlastenectvím.
Article