By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 43, 2013, č. 4, 15. 8., s. 100-101
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
2
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 48, 2013, č. 4, s. 4-12
Annotation: Rozhovor; zejm. o básnickém díle V. Buriana, jeho činnosti v redakci časopisu Listy, česko-slovenských (kulturních) vztazích, kultuře v obou...
Article
3
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 43, 2013, č. 3, 13. 6., s. 98
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
4
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 43, 2013, č. 2, 11. 4., s. 111
Annotation: Soubor glos, mj. i k článku J. Chuchmy Dost bylo Blahynky (MF Dnes, 23. 3., příl. Víkend, s. 37), v níž autor obhajuje M. Blahynku jako znalce díla...
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 18, 1. 11., s. 24
Annotation: Fejeton, ve kterém autor mj. kritizuje Literární noviny za článek o pozitivních účincích pyramid.
Article
6
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 42, 2012, č. 6, 13. 12., s. 90-91
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 35, 2005, č. 6, 15. 12., s. 68
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
8
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 35, 2005, č. 6, 15. 12., s. 68-69
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
9
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 35, 2005, č. 6, 15. 12., s. 70-71
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
10
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 35, 2005, č. 6, 15. 12., s. 81
Annotation: Vzpomínka.
Article
11
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 36, 2006, č. 1, 16. 2., s. 74
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
12
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 9, 1. 3., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
13
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 10, 8. 3., s. 6-7
Annotation: Recenze s mezititulky Osobní nechuti, Výlety do historie, Podstata odpudivosti.
Article
14
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 35, 2005, č. 1, [17. 2.], s. 75
Annotation: Recenze v souboru recenzí Knihy.
Article
15
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 13, 2004, č. 1, 6. 1., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 13, 2004, č. 13, 22. 6., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 34, 2004, č. 1, [únor], s. 81
Annotation: Recenze v souboru recenzí různých autorů Knihy.
Article
18
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 29, březen, s. 54-55
Annotation: Rozhovor s vydavatelem listu.
Article
19
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 34, 2004, č. 2, 16. 4., s. 83
Annotation: Nekrolog novináře.
Article
20
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 34, 2004, č. 3, [červen], s. 77
Annotation: Recenze v souboru recenzí Knihy (s. 75-78).
Article