By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 89, 1997, č. 44, 21. 2., příl. Slovo na víkend, s. 11
Annotation: Článek o F. S., s úryvky z korespondence a deníků.
Article
2
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 8 (17), 1959, č. 2, únor, s. 113-115
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 10, 12. 1., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Praha od A do Z v letech 1820-1850. -- s. 282-283
Annotation: První z pěti plánovaných svazků populární encyklopedie o životě Prahy a Pražanů ve druhé čtvrtině 19. století zúročující vše, co se...
Book Chapter
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 129, 3. 6., s. 26
Annotation: Recenze knižního souboru medailonů osobností ruské kultury, včetně spisovatelů.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 192, 18. 8., s. 15
Annotation: Recenze.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 38, 16. 9., s. 5
Annotation: O po-povodňové kritice prezidenta Havla.
Article
8
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 194, 21. 8., s. 11
Annotation: Polemická reakce na fejeton L. Vaculíka Oslí oslovení (LN 15. 8.), protestujícímu proti rozhodnutí televize nevysílat určitý (Vaculíkem nespecifikovaný)...
Article
10
In: Zle, matičko, zle čili Praha 1741-1757. -- s. 245-246
Annotation: Další svazek z dosud nepublikovaných pragensií (populárních "staropražských špalíčků") A. Novotného, vydávaných z autorovy rukopisné pozůstalosti;...
Book Chapter
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 123, 28. 5., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 179, 3. 8., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 234, 8. 10., s. 30
Annotation: Nekrolog filmového režiséra, scenáristy a dramatika.
Article
14
In: Staropražské kapitoly. -- s. 152-154
Annotation: Životopisná stať o historikovi A. N. (autorovi populárních knížek o Praze, tzv. špalíčků, vycházejících ve 40. letech), doprovázející...
Book Chapter
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 12, 10. 6., s. 3
Annotation: Především o vydání Encyklopedie Gulagu; též o dalších knihách nakladatelství.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 7, 9. 1., s. 28
Annotation: Nekrolog k úmrtí prozaika.
Article
17
18
In: Pražské Jezulátko = The Infant Jesus of Prague. -- s. 90-91
Annotation: S úvodním slovem Karla kardinála Kašpara (s. 6-9), s předmluvou Josefa Berana, arcibiskupa pražského, pro druhé vydání (1948), s. 10-13; s poznámkou...
Book Chapter
19
In: Život na Pražském hradě. -- s. 269-[270]
Annotation: Další z dosud nepublikovaných pragensií A. Novotného, vydávaných z autorovy rukopisné pozůstalosti; kniha o Pražském hradě byla dopsána 15....
Book Chapter
20
In: Lettre Internationale. -- ISSN 0862-836X. -- R. 1993, č. 11, zima 1993/1994, s. 76-77
Annotation: Souborná recenze nejnovějších publikací k tématu; o monotematickém č. 1 (1993) časopisu Slovanský přehled, o knihách: Tejchmanová Světlana,...
Article