By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 6, 17. 6., s. [202]
Annotation: Autor se ve svém úvodníku zamýšlí nad tím, jak a zda se (v dohledné době) podaří vyřešit problém s nedostatkem místa v budově Klementina...
Article
2
In: Biblio. -- Roč. 1 (6), 2013, č. [6], září, s. 27
Annotation: Poznámka o třebíčském nakladatelství Akcent a jejich produkci pro děti.
Article
3
In: Biblio. -- Roč. 1 (6), 2013, č. [7], říjen, s. 8
Annotation: Poznámka o současném stavu projektu zaštítěném organizací UNESCO.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 12. 2., s. 1, 3
Annotation: O situaci na knižním trhu.
Article
5
In: Knihy 97. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 7, 1997, č. 6, 17. 2., s. 4
Annotation: Rozhovor s J. C. o jeho románové prvotině.
Article
6
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 2 (16), 1997, č. 2, únor, s. 6-7
Annotation: Informativní článek o situaci v nakladatelské sféře, zejména o ustavující valné hromadě nového Sdružení (22. ledna 1997 v Klementinu, předsedkyní...
Article
7
In: Biblio. -- Roč. 1 (6), 2013, č. [1], duben, s. 13
Annotation: Poznámka o záměru časopisu šíře informovat o knižní produkci, též i díky spolupráci s ÚČL AV.
Article
8
In: Biblio. -- Roč. 1 (6), 2013, č. [2], květen, s. 20
Annotation: Zpráva o pokračování knižního veletrhu v Ostravě i v příštím roce.
Article
9
In: Biblio. -- Roč. 1 (6), 2013, č. [3], červen, s. 29
Annotation: O letošním ročníku literárního ocenění pro knihy určené dětem a mládeži.
Article
10
In: Biblio. -- Roč. 1 (6), 2013, č. [3], červen, s. 30
Annotation: Poznámka o letošním ročníku Ceny Jiřího Ortena, kterou obdržel O. Buddeus.
Article
11
In: Biblio. -- Roč. 1 (6), 2013, č. [4/5], červenec/srpen, s. 22
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Biblio. -- Roč. 1 (6), 2013, č. [3], červen, s. 18-22
Annotation: Soubor textů ke 130. výročí Haškova narození; mj. o místech spojených s Haškovým životem, jeho nejslavnějším díle a zkušenosti války,...
Article
13
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 4, 2005, č. 21, 31. 10., s. 27
Annotation: O křtu knihy Petra Havlíka a Bohumila Pečínky Politika z obou stran; se zmínkou o současných potížích nakladatelství kolem knižní distribuce...
Article
14
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 4, 2005, č. 21, 31. 10., s. 27
Annotation: Referát o slavnostním večeru udílení cen (E. Dutka za knihu Slečno, ras přichází; P. Lidmilová za překladatelské dílo).
Article
15
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 3, 2004, č. 20, 18. 10., s. 5
Annotation: Referát o besedě s kanadským spisovatelem Y. Martellem v Paláci knih Luxor (s citáty z jeho odpovědí) u příležitosti českého vyd. jeho bestselleru.
Article
16
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 3, 2004, č. 20, 18. 10., s. 5
Annotation: Referát o autogramiádě amerického astronauta (po otci napůl Slováka, po matce Čecha) v knihkupectví Academia na Václavském náměstí.
Article
17
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 3, 2004, č. 21, 1. 11., s. 7
Annotation: Referát.
Article
18
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 3, 2004, č. 23, 29. 11., s. 8
Annotation: Referát o druhém ročníku veletrhu a jeho doprovodném programu.
Article
19
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 3, 2004, č. 23, 29. 11., s. 34
Annotation: Referát o semináři konaném v prostoru Francouzského institutu v Praze.
Article
20
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 3, 2004, č. 23, 29. 11., s. 35
Annotation: Referát o zasedání mezinárodních organizací knihkupců a nakladatelů v rámci frankfurtského knižního veletrhu; s přehledem akcí na propagaci...
Article