By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 16, 2005, č. 1, s. 166-172
Annotation: Studie. - Poslední příspěvek v tematickém bloku Zdeněk Kalista (s. 97-172).
Article
2
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 13, 2002, č. 1, s. 178-188
Annotation: Studie; předneseno na italsko-české konferenci v Udine. - S biografickou poznámkou o autorovi (s. 188).
Article
3
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 13, 2002, č. 2, s. 256-261
Annotation: Srovnávací studie.
Article
4
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 13, 2002, č. 3/4, s. 9-14
Annotation: Úvodník dvojčísla, věnovaného česko-italským vztahům; se stručnou biografickou poznámkou o autorovi stati.
Article
5
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 13, 2002, č. 3/4, s. 135-140
Annotation: O strojopisu nacházejícím se v Černého pozůstalosti v Památníku národního písemnictví.
Article
6
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 10, 2003, č. 9, 24. 2., příl. Panská, č. 1, s. 1-3
Annotation: Esej o vztahu Čechů k temným kapitolám vlastní historie, zejména k období baroka a k 50. letům 20. století; též o M. Vieweghovi.
Article
7
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 12, 2001, č. 1 (47), s. 144-156
Annotation: Srovnávací studie; s biografickou poznámkou o autorovi (s. 156).
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 4, září, s. 534-536
Annotation: Odpověď v anketě o konceptu vernakularizace, představeném v úvodní studii tohoto čísla (Wögerbauer, Michael: Vernakularizace - alternativa ke...
Article
10
11
In: The Prague Revue. -- ISSN 1212-0030. -- R. 1998, č. 5, winter/spring, s. [204]-[207]
Annotation: Poznámky o přispěvatelích čísla, mj. o T. M., K. S. a A. C.
Article
12
In: Jáma Revue. -- R. 1995, léto, s. 41-54
Annotation: Stať o kritickém přijetí díla M. K. českou kritikou, zaměřujícím se především na politickou náplň děl M. K. a jeho vlastní politické...
Article
14
In: Literka. -- Roč. 10, 2016, č. 1, 31. 12. 2015
Annotation: Otázky se týkají jeho zájmu o českou literaturu, postavení italské bohemistiky a překladů českých děl. Připojen autorův medailonek.
Article
15
17
18
20
online
In: eSamizdat. -- ISSN 1723-4042. -- Anno 2, 2004, vol. 2, giugno, pp. 35-50
Annotation: Studie o chápání italské kultury ve střední Evropě 17. a 18. století a způsob využívání italštiny (od jazyka vzdělání k symbolu amorality).
Article