By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 8, 1999, č. 42, 19. 10., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 28, 1972, č. 66, 18. 3., s. 5
Annotation: Článek o zjištěních v divadelních almanaších, vydaných v Bratislavě v letech 1809-1911 a uložených v Divadelním oddělení Státní Széchényiho...
Article
3
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 87, 1964, č. 2, prosinec, s. 257-263
Annotation: O brněnském představení jesuitské divadelní hry o sv. Vítu z roku 1609.
Article
4
In: Studia z dawnej literatury czeskiej, slowackiej i polskiej. -- R. 1963, s. 409-420
Annotation: Studie - pohled na vývoj slovenského dramatu v 17., 18. a v první třetině 19. století.
Article
5
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 20, 1964, č. 83, 7. 4., s. 5
Annotation: Referát.
Article
6
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 10, 1966/1967, č. 16, 8. 3. 1967, s. 4
Annotation: Referát o inscenaci v Bratislavě.
Article
7
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 18, 1962, č. 46, 23. 2., s. 5
Annotation: Referát.
Article
8
In: Československý loutkář. -- ISSN 0323-1178. -- Roč. [42], 1992, č. 3, březen, s. 52-54
Annotation: Mj. o šíření a ohlasu jeho díla na Slovensku.
Article
9
10
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 8, 1957, č. 9, září, s. 748-752
Annotation: Stať o školních divadelních hrách J. A. Komenského.
Article
11
In: Česká bibliografie. -- ISSN 0577-3490. -- Sv. 1, 1959, s. 63-104
Annotation: Studie o životě a působení A. Koniáše a o vztahu jeho soupisů k moderní bibliografii.
Article
12
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 7, 1998, č. 15, 14. 4., s. 12
Annotation: Recenze souboru vzpomínkových textů o K. Č.
Article
13
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 14, 2005, č. 16, 2. 8., s. 14
Annotation: Portrét divadelního herce E. Vojana. V. Mrštík, J. Kvapil, A. Jirásek a J. Hilbert jsou zmíněni jako autoři divadelních her, v nichž se E. Vojan...
Article
14
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 7, 1956, č. 1, leden, s. 80
Annotation: Článek o divadelním časopise Slovenské divadlo.
Article
15