By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 34, 1948, č. 7/8, říjen, s. 164-167
Annotation: Článek je ohlédnutím za dosavadním životem a dílem slavisty a překladatele J. Doležala.
Article
2
In: Československo. -- ISSN 2336-1352. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 7, květen 1946, s. 54-56
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Národní osvobození. -- Roč. 6, 1929, č. 182, 4. 7., s. 3
Annotation: Znění některých přísloví ze sborníku "Od Ještěda k Troskám" VII., 7.-10. Selství.
Article
4
In: Národní osvobození. -- Roč. 14, 1937, č. 259, 4. 11., s. 3
Annotation: V časopise Filmový kurýr zveřejněn Kovačův článek (Kovač Antonín O.), o prvním setkání s TGM a o jeho vztahu k filmu.
Article
5
In: Národní osvobození. -- Roč. 5, 1928, č. 240, 30. 8., s. 3
Annotation: Kramář Karel; o jeho návštěvě v Jasné Poljaně 5. 5. 1890. O návštěvě napsal K. K. Času dopis, v němž odsuzuje: Tolstoj L. N., jako naprostého...
Article
6
In: Národní osvobození. -- Roč. 14, 1937, č. 219, 17. 9., s. 3
Annotation: Citát z článku: Herben J. v Času z r. 1900, kdy bylo: Masaryk T. G. 50 let.
Article
7
In: Národní osvobození. -- Roč. 6, 1929, č. 156, 7. 6., s. 3
Annotation: O "Vzpomínkách na Otokara Březinu", které v Akordu č. 5-6 otiskla: Vaněčková Vojtěška. Citát ze vzpomínek, reprodukující dvě rozmluvy s...
Article
8
In: Národní osvobození. -- Roč. 6, 1929, č. 162, 13. 6., s. 3
Annotation: O vzpomínkách: Vaněčková Vojtěška na Otokara Březinu v Akordu 2 č. 6.-7. Citát ze vzpomínek o Březinově přednášce o moderní české literatuře.
Article
9
In: Národní osvobození. -- Roč. 6, 1929, č. 164, 15. 6., s. 4
Annotation: Polemika s: Durych Jaroslav v Akordu, dovolává se posledního přání: Březina Otokar, aby na hrob byl postaven prostý kříž. Durych dodal katolický,...
Article
10
In: Národní osvobození. -- Roč. 6, 1929, č. 168, 19. 6., s. 3
Annotation: Citát výroku Březinova o šípkovém keři ze: "Vzpomínek na Otokara Březinu" od: Vaněčková Vojtěška v: Akord 2., 6.-7.
Article
11
In: Čin. -- Roč. 3, 1931/1932, č. 11, 12. 11. 1931, s. 259
Annotation: O posledním čísle: Akord, věnovanému básníkovi: Bridel Bedřich.
Article
12
In: Národní osvobození. -- Roč. 6, 1929, č. 9, 9. 1., s. 3
Annotation: Zpráva o článku z počátků realismu a: Masaryk T. G. v "Novém lidu". Citát z článku, v němž se píše, jak T. G. M. velmi zhaněl: Herben Jan...
Article
13
In: Národní osvobození. -- Roč. 14, 1937, č. 218, 16. 9., s. 3
Annotation: O článku: Herben J. v "Duchu novin" o poměru T. G. M. k listu Čas a o jeho spolupracovnictví. Citát z článku.
Article
14
In: Národní osvobození. -- Roč. 6, 1929, č. 81, 22. 3., s. 3
Annotation: Zpráva o dotazníku mezinárodního magazínu Die Bötcher Strasse" k některým osobnostem, jak si představují svět zítřka. Citována odpověď:...
Article
15
In: Národní osvobození. -- Roč. 14, 1937, č. 89, 15. 4., s. 3
Annotation: Zpráva převzatá z časopisu Bratislava, roč. 10, č. 4-5. O původu rodu, z něhož pochází P. J. Š.; prvá zmínka o něm se vyskytuje v listině...
Article
16
In: Národní osvobození. -- Roč. 3, 1926, č. 26, 26. 1., s. 3
Annotation: Pochvalný posudek výše uvedeného měsíčníku, vycházejícího v Praze v redakci Josefa Páty a Vladimíra Zmeškala.
Article
17
In: Národní osvobození. -- Roč. 3, 1926, č. 79, 20. 3., s. 3
Annotation: K obsahu 3. čísla 7. ročníku časopisu.
Article
18
In: Národní osvobození. -- Roč. 6, 1929, č. 124, 5. 5., s. 3
Annotation: O přehledu lužickosrbských literárních novinek v Českolužickém věstníku 10, č. 4; citát z přehledu.
Article
19
In: Národní osvobození. -- Roč. 6, 1929, č. 74, 15. 3., s. 3
Annotation: O článku od Jana Hejreta v Českolužickém věstníku 10, č. 3, v němž cituje z Rozprav na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého od...
Article
20
In: Národní osvobození. -- Roč. 6, 1929, č. 29, 29. 1., s. 3
Annotation: Dle česko-lužického věstníku roč. 10., č. 1 o překladu básně: "Dvě dědiny" (Dwě wjasce) od: Bezruč Petr z pera Nowak-Njechorňski M., který...
Article