By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 9, září, s. 28-29
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 2, 2003, č. 11, listopad, s. 27-28
Annotation: Referát o konferenci.
Article
3
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 3, 2004, č. 9, září, s. 29
Annotation: Medailonek k 80. narozeninám L. Klimeše.
Article
4
6
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 10, 2011, č. 1, leden, s. 27
Annotation: Vzpomínka.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 3, s. 148-149
Annotation: Nekrolog jazykovědce L. Klimeše.
Article
8
In: Minulostí Západočeského kraje. -- ISSN 0544-3830. -- Sv. 15, 2010, s. 327-329
Annotation: Nekrolog s připojenou bibliografií za léta 2005-2010 (s. 329-330).
Article
9
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 8, 2009, č. 2, únor, s. 25
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 6, 2007, č. 12, prosinec, s. 30
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 9, 2010, č. 6, červen, s. 25-26
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 1, s. 22-27
Annotation: Studie vysvětlující původ a význam pojmenování lumpů v níže zmíněné knize K. Čapka a poukazující na možnosti využití knihy ve školní...
Article
13
by Chýlová, Helena, 1961- ola2003206288{{{}}}}
Published Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019.
Annotation: Monografie se zabývá vybranými osobnostmi z oblasti kultury v jihozápadočeském regionu; s resumé v angličtině (s. 116); s Rejstříkem věcným...
Book
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 3, s. 141-143
Annotation: Životopisný portrét u příležitosti 90. narozenin L. Kubů a nedožitých 90. narozenin L. Klimeše.
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 4, s. 169-176
Annotation: Studie odhaluje stopy jazykového purismu v učebnicích češtiny ve zmíněném období.
Article
16
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 5, 2006, č. 5, květen, s. 31
Annotation: Medailon k padesátinám.
Article
17
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 2, 2003, č. 12, prosinec, s. 25-26
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 2, s. 91-93
Annotation: Zpráva z konference "Lingvistika a literární věda. Cesty a perspektivy", která se konala na Technické univerzitě v Liberci.
Article
19
In: Sborník Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. -- Sv. 17, 2000, s. 14-23
Annotation: Sonda do materiálu soustředěného ve vybraných publikacích (uvedených v závěru práce), mapující charakter literárních a jazykových prostředků...
Article
20
by Chýlová, Helena, 1961- ola2003206288{{{}}}}, Kolář, Ondřej, 1960-2021, Königsmarková, Andrea, Matušková, Lenka, Pospíšilová, Věra, 1952-, Vejvoda, Zdeněk, 1975-
Published Plzeň : České Budějovice : Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje : Katedra českého jazyka a literatury Západočeské univerzity v Plzni ; Jihočeské muzeum, 2010.
Annotation: Sborník konferenčních příspěvků; mj. s uvedenými statěmi dotýkajícími se české literatury, úvodním slovem ředitelky Studijní a vědecké...
Book