By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 24, 1987, č. 1, s. 43-46
Annotation: Příspěvek z kolokvia o Devětsilu (18.-19. 6. 1986 Praha).
Article
3
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 41, 2011, č. 1, 17. 2., s. 103-105
Annotation: Rozhovor s kunsthistorikem, mj. o jeho literárních zájmech (nezvalovské studii), B. Markalousovi a v závěru o S. Šaboukovi a jeho konci; s úvodní...
Article
4
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 16, 1979, č. 4, s. 249-251
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 21, 1973, č. 1, s. 74
Annotation: Medailon k 20. výročí úmrtí 24. 4. 1972.
Article
7
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 12, 1964, č. 2, březen, s. 214-215
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 2, 1970, č. 1, leden, s. 8-17
Annotation: O rukopisu svatovítského oficia ze začátku 15. století uchovaném v Krajském muzeu v Hradci Králové pod sign. II-A-1.
Article
9
10
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1976, zima, s. 27
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 12, 1975, č. 1, s. 54-57
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 22, 1974, č. 4, s. 366-367
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 22, 1974, č. 1, s. 106-107
Annotation: Recenze.
Article
14
16
In: Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci. Jazyk a literatura. -- ISSN 0472-9110. -- Sv. 4, 1957, s. 93-99
Annotation: Rozbor Nezvalovy básně Historie šesti prázdných domů ze sbírky Pět prstů (1932); též o poezii F. Halase.
Article
17
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 28, 1974, č. 1, leden, s. 90-93
Annotation: Referát o konferenci.
Article
18
Annotation: Jubilejní sborník; se statěmi Havránek Jan, Jan Mukařovský a Karlova univerzita (s. 9-39); Kubínová Marie, K Mukařovského pojetí uměleckého...
Book