By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Central Europe. -- ISSN 1479-0963. -- Vol. 1, 2003, No. 2, November, p. 188
Annotation: Recenze.
Article
3
4
In: Central Europe. -- ISSN 1479-0963. -- Vol. 4, 2006, No. 1, May, p. 69-70
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 4, září, s. 574-578
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 2, duben, s. 278-283
Annotation: Recenze.
Article
7
by Chitnis, Rajendra A., 1972- xx0071827{{{}}}}
Published Praha : Karolinum, 2007.
Annotation: Monografie; - s úvodními texty: Vladislav Vančura: A Brief Biographical Note (s. 11-12); Introduction: Finding a Name for Vančura (s. 13-21) a s kapitolami:...
Book
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 5, říjen, s. 661-696
Annotation: Studie věnovaná životu a dílu ruralisty V. Prokůpka. VP je příkladem toho, jaký vliv měla ideologická polarizace, stupňující se v české...
Article
9
In: Prague, I see a city.... -- S. v-xi
Annotation: Předmluva k prvnímu anglickému vydání.
Book Chapter
10
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2006, č. 62, březen, s. 232-233
Annotation: Recenze - byla otištěna též in Central Europe, listopad 2005, roč. 3, č. 2, s. 161-162.
Article
12
In: Central Europe. -- ISSN 1479-0963. -- Vol. 5, 2007, No. 1, May, p. 89-109
Annotation: Studie, věnovaná prozaickému i daramatickému dílu A. Vostré.
Article
13
by Chitnis, Rajendra A., 1972- xx0071827{{{}}}}
Published London : Routledge, 2005.
Annotation: Studie založená na rigorózní práci obhájené na London University College v roce 2003 a zabývající se tvorbou prozaiků v době krátce před...
Book
14
15
online
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 2, květen, s. 273-276
Česká literatura v síti [online]. -- 4. 7. 2016
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Central Europe. -- ISSN 1479-0963. -- Vol. 10, 2012, No. 1, May, s. 18-54
Annotation: Studie k zobrazení odsunu Němců a tematizování jeho ne/oprávněnosti a otázek české viny v české poválečné literatuře porovnává protikladné...
Article
17
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 23, 2020, č. 2, 1. 12., s. 31-50
Annotation: Studie pojednává o Patočkově překladu románu J. Durycha "Boží duha" do němčiny a předmluvě, jíž Patočka překlad doplnil. Zároveň jsou...
Article
18
In: Central Europe. -- ISSN 1479-0963. -- Vol. 3, 2005, No. 2, May, p. 161-162
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 15, 24. 9., s. 14
Annotation: Komentář k vyhlášení výsledků literární ceny Magnesia Litera 2019, v níž se autoři podivují nad pominutím českých spisovatelek.
Article
20
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 17. 9. 2020
Annotation: Prohlášení, v němž se autoři podivují tomu, že žádnou z cen Magnesia Litera nezískala některá z českých autorek.
Article