By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host [samizdat]. -- R. 1989, č. 5, 31. 10., s. [332]-[334]
Annotation: Prohlášení V. Chramostové k podpisu pod peticí "Dopis 271 čs. občanů".
Article
2
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [8], říjen, s. [47]-[55] [1]-9
Annotation: Vzpomínky české herečky na rok 1976: počátky bytového divadla, četba memoárů J. Seiferta u příležitosti jeho 75. narozenin, politické souvislosti.
Article
3
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 3, 1980, č. 3, 2.-21. 2. 1980, s. 8-9
Annotation: Dopis přátelům (nejspíše chartistům) o bytovém divadle a jak proti němu policie opakovaně zasahuje (viz i představení Macbeth), o představení...
Article
4
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [5], květen, s. 135-139
Annotation: Politický komentář k návštěvě M. Gorbačova v Praze, v níž autorka spatřuje analogii s Gogolovým "Revizorem" a Stroupežnického "Našimi furianty".
Article
5
6
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 34, 2004, č. 6, [17. 12.], s. 72-73
Annotation: Vzpomínka na zemřelé přátele herečky.
Article
7
8
9
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 12, 2003, č. 13, 24. 6., s. 16
Annotation: O dramatickém díle P. Kohouta a zkušenostech herečky s ním; v rubrice Paměti, záznamy, deníky.
Article
10
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 9, 2000, č. 46, 14. 11., s. 1-2
Annotation: Rozhovor.
Article
11
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 31, 2001, č. 6, s. 22-24
Annotation: Rozhovor s herečkou, mj. o J. Seifertovi a eventuálním pokračování jejích pamětí.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 145, 21. 6., s. 13-14
Annotation: Rozhovor s herečkou, hlavně o její práci v Havlově hře.
Article
13
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 37, 2007, č. 4, 16. 8., s. 34-35
Annotation: Vzpomínka na J. Patočku k 30. výročí jeho úmrtí.
Article
14
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 37, 2007, č. 5, 11. 10., s. 34-35
Annotation: Vzpomínka na vlastní literární činnost a spolupráci s exilovými časopisy, zmiňující mj. recenzi jejích pamětí od kritičky R. Hrdinové (Právo,...
Article
15
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 1998, č. 49, červen, s. 2
Annotation: Vzpomínka k 30. výročí úmrtí 13. 4.; s citací uznalého morálního hodnocení Scheinpflugové od S. Machonina v jeho textu Milí vědci! (Divadelní...
Article
16
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 8, 1998, č. 271, 19. 11., příl. Salon, č. 92, s. 3
Annotation: Vzpomínka na O. Scheinpflugovou; otištěno u dopisu M. Jesenské O. Scheinpflugové z 21. 1. 1937, ve kterém ji Jesenská prosí o finanční výpomoc...
Article
17
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 8, 1998, č. 48, 26. 2., příl. Salon, č. 54, s. 1-2
Annotation: Vzpomínka na Karla Kryla.
Article
18
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 37, 2007, č. 6, 13. 12., s. 41
Annotation: Závěrečná kapitola vzpomínek, mj. o jejím úkolu divadelně ztvárnit titulní postavu díla B. Němcové.
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 89, 15. 4., s. B4
Annotation: Rozhovor s V. Chramostovou mj. o její roli v Havlově hře Odcházení.
Article
20
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 12, 1982, č. 3/4 (Čtení na léto), červenec, s. 18-19
Annotation: Vzpomínka na J. P.; s otištěním jeho dopisu.
Article