By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 4, s. 449-450
Annotation: Poznámka k vydávání sebraných spisů V. Vančury J. Mukařovským.
Article
3
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 8, 1960, č. 4, červenec, s. 584-609
Annotation: Za základatele marxistické estetiky autor považuje osobnosti Karla Marxe a Friedricha Engelse. V tradici české estetiky spatřuje autor první náznaky...
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 8, s. 793-803
Annotation: Studie zabývající se uměleckým programem socialistického realismu a vztahem umění k socialistické společnosti.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 12, s. 1285-1291
Annotation: Studie rozebírající několik pojmů souvisejících se socialistickým realismem - estetika, umělecký program, metoda a světový názor na základě...
Article
6
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 10, 1956, č. 9, září, s. 928-942
Annotation: Studie reviduje stav marxistické esteticky po kritice kultu osobnosti. Vytýká málo prací k dějinám estetiky. Věnuje se Hegelově estetice a jejímu...
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 3, 9. 2., s. 10-11
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 4, 23. 2., s. 10
Annotation: Polemika s článkem J. T. (Host 1/2006).
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 4, 24. 2., s. 5
Annotation: Medailon k 85. narozeninám Z. Mathausera.
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 5, 3. 5., s. 99
Annotation: Polemická reakce na text J. Trávníčka (Román pro čtyřicet čtenářů? Ne, děkuji, Host 22, 2006, č. 2).
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 14, 7. 9., s. 6
Annotation: Úvaha k pirátskému překladu románu M. Kundery.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 19, 16. 11., s. 9
Annotation: Vzpomínka na vystoupení V. Körnera na sjezdu spisovatelů v r. 1967.
Article
13
In: Nesnesitelná lehkost bytí. -- s. 333-339
Annotation: Doslov převzatý z 1. vyd. v Sixty-Eight Publishers (1983); s Poznámkou autora (s. 341-[342]); - pracovní názvy románu: Planeta nezkušenosti, Odejít.
Book Chapter
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 1, 11. 1., s. 1, 4
Annotation: Rozhovor; na s. 5 otištěn text K. Chvatíka Spory o moderní umění v české poválečné kultuře.
Article
15
In: Kniha vzpomínek a příběhů. -- přední záložka
Annotation: Autorský komentář ke knize vzpomínek; s autobiografickým textem Autor o sobě (zadní záložka).
Book Chapter
16
In: Nesmrtelnost. -- s. 338-351
Annotation: Doslov (=kapitola převzatá z knihy K. Ch. Svět románů Milana Kundery, 1994); s Poznámkou autora (s. 352-[359]), datovanou 1992 (též o českém...
Book Chapter
17
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 37, 2002, č. 5/6, s. 95-98
Annotation: Rozbor románu, převzato z časopisu Host č. 4/2001.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 14, 5. 9., s. 5
Annotation: Úvaha k diskuzi, která proběhla v Německu a otištění seznamu dvaceti českých knih, které autor článku považuje za nejvýznamnější.
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 7, s. 9-11
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 2, únor, s. 2
Annotation: Úvaha o umění tzv. druhé moderny, navracející dle autora člověka zpět k bezprostřední, autentické realitě skutečného světa (datováno v...
Article