By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2003, č. 247, 19. 12., příl. Víkend, č. 51, s. 37-39
Víkend. -- 19. 12. 2003
Annotation: Rozhovor.
Article
2
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 10, 2006, č. 38, červen, s. 37-38
Annotation: Vzpomínka - nekrolog.
Article
3
In: Nedělní noviny. -- ISSN 1212-6713. -- Roč. 2, 2000, č. 5, 30. 1., s. 19
Annotation: Rozhovor; mj. o objevu Čapkovy sbírky folklorní hudby.
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 11, 2001, č. 10, 5.-11. 3., s. 6
Annotation: Poznámka k dokumentárnímu rozhlasovému pořadu.
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 11, 2001, č. 22, 28. 5.-3. 6., s. 15
Annotation: Nekrolog dramatika, dlouholetého rozhlasového pracovníka.
Article
6
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 11, 2001, č. 25, 18.-24. 6., s. 16
Annotation: Poznámka k rozhlasovému pořadu archivních snímků, vybíraných V. Justlem.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 6, prosinec, s. 260-263
Annotation: Vlastní medailón.
Article
9
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 19, 1963, č. 84, 7. 4., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 11, 1982, č. 1, leden, s. 92-101
Annotation: Reportáž o Fonografickém archívu ČSAV; s výňatky ze záznamu hlasů: Stašek Antal, Hrubín František, Hora Josef, Halas František, Nezval Vítězslav,...
Article
11
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 14, 1985, č. 4, duben, s. 82-84
Annotation: Příspěvek v rubrice Setkání.
Article
12
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 25, 1979, č. 36, 20. 2., s. 6
Annotation: Rozhovor o literární tvorbě V. C.
Article
13
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 42, 1975, č. 21, 12. 5., s. 4
Annotation: O rozhlasovém pásmu z listů.
Article
14
In: Signál. -- ISSN 0037-492X. -- Roč. 9, 1973, č. 35, 31. 8., s. 13
Annotation: Rozhovor.
Article
15
16
In: Svět práce. -- ISSN 0139-6757. -- Roč. 11, 1978, č. 20, 17. 5., s. 10
Annotation: Rozhovor s autorem Pražských pověstí o jeho literární tvorbě.
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 22, 1978, č. 10, prosinec, s. 673-675
Annotation: O tvorbě V. C. pro děti.
Article
18
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 17, 1961, č. 5, 5. 1., s. 3
Annotation: Poznámka k vydání několika nakladatelských novoročenek, mj. novoročenky Čs.spisovatele s přiloženou mikrodeskou s verši Fr. Hrubína, recitovanými...
Article
19
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 17, 1961, č. 23, 26. 1., s. 3
Annotation: Medailon k šedesátinám O.F. Bablera 26. 1.
Article
20
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 2, 1992, č. 16, 13. 4.-19. 4., s. 4
Annotation: Medailón; zvláště o vztahu K. Č. k hudbě.
Article