By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 10, 1985, č. 9, [květen], s. 541-544
Annotation: Recenze březnového a dubnového vydání Act incognitorum.
Article
2
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1986, č. 6, [únor], s. 337-343
Annotation: Recenze lednového vydání Act incognitorum; autor mj. cituje (ovšem blíže nespecifkuje) úryvek z úvahy o katolickém básnictví, zejm. o B. Reynkovi...
Article
3
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1986, č. 10, [červen], s. 508-512
Annotation: Recenze filmu o životě B. Němcové s připomínkou i dalších pokusů o filmové zpracování této látky.
Article
4
5
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1987, č. 5, s. 307-309
Annotation: Glosa k televiznímu reprízování filmů F. Čápa "Babička" (z roku 1940) a "Jan Cimbura" (z roku 1941) s přesahem k úvaze o kontextu doby okupace.
Article
6
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 5, leden, s. 364-366
Annotation: Hodnocení čísel AI doposud vydaných v tomto, tj. 3. ročníku.
Article
7
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 10, červen, s. 756-759 ; roč. 4, 1978, č. 1, září, s. 48-51
Annotation: Zpráva o připravovaném článku pro časopis Světová literatura o Felliniho filmu "Casanova Federica Felliniho", který autorovi nakonec časopis...
Article
8
9
10
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 5, 1980, č. 10, červen, s. 842-844
Annotation: Fejeton o návštěvě Olomouce z důvodu přednášky o polském filmu na filozofické fakultě Univerzity Palackého, během níž autor navštívil...
Article
11
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 8, 1982, č. 3, listopad, s. 158-159
Annotation: Pokračování zápisu z diskuse, jejž autorka pod šifrou lh (Kučerová, Libuše) v Acta incognitorum 1/1982 nedokončila.
Article
12
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 8, 1982, č. 4, prosinec, s. 242-248
Annotation: Fejeton o práci archiváře doplněný o seznam přírůstků za poslední sezóny.
Article
13
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 8, 1983, č. 7, březen, s. 373-379
Annotation: Recenze knihy J. Lukeše "Prozaická skutečnost" s přesahem k obecným úvahám o soudobé literární kritice podléhající "dialektickému materialismu".
Article
14
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 8, 1983, č. 8, duben, s. 472-474
Annotation: Článek o vzniku, působení, vrcholu a zániku Historického klubu, v krátkosti také o zániku filmového festivalu "Arsfilm Kroměříž"; reakce...
Article
15
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 8, 1983, č. 9, květen, s. 529-532
Annotation: Úvaha o řecké tragédii a jejích spojnicích se současným politicko-společenským kontextem.
Article
16
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 9, 1984, č. 5, leden, s. 255-261
Annotation: Recenze prosincového vydání Act.
Article
17
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 4, 1978, č. 1, září, s. 87
Annotation: Nekrolog M. Frídy (†10. 8. 1978, Praha).
Article
18
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 4, 1978, č. 2, říjen, s. 227-233
Annotation: Průvodní list a Seznam dokumentů souvisejících se založením Societas incognitorum eruditorum.
Article
19
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 1, 1976, č. 1, květen, s. 5-10
Annotation: Zpráva o smyslu založení společnosti, jejích zamýšlených aktivitách a inspiraci společností Societas Incognitorum Eruditorum.
Article
20