By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 5, 1957, č. 1, únor, s. 135-138
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 52, 27. 12., s. 1
Annotation: Úvaha o současném ohlasu díla bratří Čapků.
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 8, 2002, č. 3, 18. 1., s. 2
Annotation: Recenze životopisu J. Švermy.
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 8, 2002, č. 7, 15. 2., s. 2
Annotation: Rozhovor.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 8, 2002, č. 23, 7. 6., s. 1
Annotation: Esej.
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 8, 2002, č. 36, 6. 9., s. 1
Annotation: Úvaha o kulturně-politických trendech 90. let.
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 7, 18. 2., s. 3
Annotation: Medailon; s otištěným výběrem z básní.
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 18, 5. 5., s. 2
Annotation: O ohlasu událostí z května 1945 v poezii V. Holana, F. Halase, J. Seiferta a F. Hrubína.
Article
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 23, 9. 6., s. 3
Annotation: Medailon.
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 36, 8. 9., s. 1
Annotation: Medailon.
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 8, 21. 2., s. 1 a 3
Annotation: Medailon k 100. výročí narození 23. 2.; výbor citátů o J. Fučíkovi Tato kniha nás všechny přežije otištěn na s. 4.
Article
13
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 12, 2001, č. 8, 21.-27. 2., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 9, 1999, č. 70, 24. 3., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 13, 4. 6., s. 2
Annotation: Polemika se statí V. Soukupa Umění versus neumění (Obrys - Kmen č. 8/1999).
Article
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 27, 10. 9., s. 3
Annotation: Esej, polemicky vyhrocený proti rozhovoru s E. Kantůrkovou (v témž listu).
Article
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 33, 22. 10., s. 2
Annotation: Medailon.
Article
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 35, 5. 11., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 39, 3. 12., s. 2
Annotation: Příspěvek do ankety o současných literárních poměrech.
Article