By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 17. 1. 2019
Annotation: Vzpomínka na literárního teoretika, historika, estetika a také fotografa M. Jankoviče, který se dlouhodobě zabýval mj. též dílem B. Hrabala.
Article
2
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 14. 10. 2005
Annotation: Rozhovor s A. Cosentino o bohemistice v Itálii, překladech B. Hrabala a o působení A. M. Ripellina; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
3
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 9, 2012, č. 17, s. 178-184
Annotation: Rozhovor; mj. o setkáních s J. Skácelem a B. Hrabalem, překládání a vydávání české literatury v Itálii a italské bohemistice. Uvozeno bio-bibliografickou...
Article
4
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 2, s. 338-339
Annotation: Zpráva o studiu bohemistiky na univerzitě v Udine.
Article
5
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2004, č. 43, s. 48-51
Annotation: Studie; s bio-bibliografickou poznámkou (s. 85) o autorce-bohemistce.
Article
6
In: Corre voce ovvero. La morte ci attendeva altrove. -- s. 5-10
Annotation: Editorčina předmluva k italským překladům dvou Wernischových souborů básní a krátkých poetických textů: Proslýchá se... (Brno, Petrov 1996,...
Book Chapter
7
In: L'anno delle perle. -- s. 5-10
Annotation: Vysvětlující poznámky k italskému překladu románu Z. Brabcové.
Book Chapter
8
In: Si scrive. -- s. 202-207
Annotation: Předmluva k oddílu Antologia ceca (s. 202-235) ve sborníku Si scrive, s medailonky básníků zastoupených svými básněmi v zrcadlovém česko-italském...
Book Chapter
9
10
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 4, 2007, č. 7, s. 163-181
Annotation: Studie o A. M. Rippellinovi a jeho pracích o české literatuře. Blíže se autorka věnuje Ripellinovým textům Dějiny současné české poezie a...
Article
11
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 9, 1996, č. 112, 14. 5., s. 10
Annotation: K udělení čestného doktorátu Univerzity v Padově.
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 5, listopad, s. 787-790
Annotation: Anotace.
Article
14
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 12, 2015, č. 23, s. 233-234
Annotation: Poznámka k otisku úryvku z výše zmíněného eseje "O Kolářovi (úryvek)" (s. 235-240).
Article
15
online
In: eSamizdat. -- ISSN 1723-4042. -- Anno 7, 2009, vol. 2/3, gennaio, pp. 9-14
Annotation: Studie pojednává o akcích (výstavy, sjezdy), které se konaly v Římě a v Udine u příležitosti výročí Pražského jara v roce 2009.
Article
16
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 27, s. 123-129
Annotation: Článek se věnuje vědeckému působení A. M. Ripellina. Je zároveň úvodem do následujícího výboru Ripellinovy korespondence s českými vědci...
Article
17
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 15, 2018, č. 29, s. [187]-189
Annotation: Článek se věnuje vztahům a korespondenci mezi A. M. Ripellinem a V. Holanem.
Article
18
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 11, 2014, č. 21, s. [305]-315
Annotation: Studie se věnuje genezi určitých aspektů Haškovy literární postavy Švejka.
Article
20
online
Webarchiv
In: Echa [online]. -- ISSN 1805-8736. -- 13. 7. 2016
Annotation: Článek o korespondenci A. M. Ripellina s českými literáty a literárními vědci z přelomu 40. a 50. let, jejíž komentovaná edice bude uveřejněna...
Article