By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
3
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 3, s. 234-239
Annotation: Recenze dvou svazků souborného díla J. Váha.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 2, s. 154-173
Annotation: Studie o transformaci slovenských vánočních her jako dramatického schématu v modernistických divadelních her počátku 20. století. Autor sleduje...
Article