By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 4, s. 350-360
Annotation: Studie se zabývá úlohou čtenáře v procesu kreace světa literárního díla ve dvou odlišných situacích recepce: oficiální a emigrační. Autorka...
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 15, 20. 9., s. 6-7
Annotation: Interpretační studie o novele M. Urbana Pole a palisáda, v níž převyprávěl legendu o Libuši.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 5, 6. 3., s. 8-9
Annotation: Interpretační studie o románech, které vypovídají o postavení člověka v totalitním systému.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 8, 18. 4., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 13, 2009, č. 51, září, s. 20-21
Annotation: O recepci české literatury v Polsku; mj. o haškovsko-hrabalovských stereotypech.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 4, srpen, s. 509-517
Annotation: Příspěvek analyzuje specifickou komunikační situaci spisovatelů publikujících v exilových nakladatelstvích a samizdatu na základě literárních...
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 1, 7. 1., s. 15
Annotation: O současném zájmu o českou literaturu a kulturu v Polsku.
Article
8
9
10
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 2, 2010, č. 4, s. 49-54
Annotation: Studie zjišťuje, že znovu získaný prostor domova se pro emigranty v polistopadových prózách stává spíše prostorem traumatickým.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 6, prosinec, s. 933-935
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 6, prosinec, s. 970-973
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Tahy. -- ISSN 1802-8195. -- R. 2011, č. 9/10, s. 51-58
Annotation: Studie je věnována polským časopisům Kultura a Wiadomosci a českému Svědectví.
Article
14
In: Studia et Documenta Slavica. -- ISSN 2544-5634. -- Roč. 1, 2017, č. 1, s. 65-71
Annotation: Recenze monografie "Nieobecność : ujęcie Szoa w czeskiej dramaturgii" A. Firlej.
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 6, prosinec, s. 896-898
Annotation: Příspěvek k anketě o konceptu střední Evropy a jeho významu v oblasti literatury a kultury.
Article
16
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 14, 2014, č. 4, s. 343-361
Annotation: Cílem studie je představit českou literaturu žánru science fiction po roce 1989, její potenciál a perspektivy překladu do jiných jazyků.
Article
18
by Czaplińska, Joanna, 1961- xx0106059{{{}}}}
Published Szczecin : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001.
Annotation: Práce polské autorky si klade za cíl systematizovat českou vědeckou fantastiku od konce 70. let 20. století do roku 1989 (vychází přitom z analýzy...
Book
19
online
In: Studia slavica. -- ISSN 1803-5663. -- Roč. 20, 2016, č. 2, s. 135-140
Annotation: Recenze polského vydání Pająkovy monografie.
Article
20
by Czaplińska, Joanna, 1961- xx0106059{{{}}}}
Published Praha : České Budějovice : Academia ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014.
Obsah knihy
Annotation: Soubor úvah zaměřujícich se jak na všeobecné otázky týkající se exilové literatury (např. poetiku, prostor a čas), tak na díla jednotlivých...
Book