By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Karel Hynek Mácha. -- ISSN 1803-7313. -- Roč. [11], 2018, č. 3, s. 8-9
Annotation: Rozhovor o setkávání básníků a o autorově vlastní tvorbě; připojena je bio-bibliografická poznámka a ukázka ze sbírky "Obcházení ostrova".
Article
3
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 12. 6. 2017
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
4
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 3. 6. 2014
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 5, 5. 3., s. 17
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
6
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 6, 2012/2013, č. 22/23, 26. 4. 2013, s. 58
Annotation: Soubor glos; mj. k níže zmíněným knihám.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 21, 13. 12., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- Roč. 2, 1997, č. 2, s. 49-50
Annotation: Recenze.
Article
9
10
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 1998, č. 1, s. 71-72
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 1999, č. 9, s. 64-65
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 7, 3. 4., s. 8
Annotation: Rozhovor; připojeny ukázky z jeho nové sbírky Slovník noci.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 15, 1999, č. 3, březen, Recenzní příloha, s. 12-13
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 17, 21. 10., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 19, 15. 11., s. 20-21
Annotation: Recenze.
Article
16
17
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2010, č. 21, prosinec, s. 168-169
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 22, 2011, č. 4, s. 243-245
Annotation: Recenze anglické antologie básní českých i cizích autorů o Praze.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 14, 9. 9., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor o poezii, internetu, komunikaci prostřednictvím blogů, K. H. Máchovi. Na s. 19 otištěny básně M. Děžinského.
Article
20
In: Okruh. -- ISSN 1211-927X. -- R. 1995, č. 2, s. 9
Annotation: Esej.
Article