By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 6, prosinec, s. 797-798
Annotation: Úvodní komentář k otištěným dopisům F. L. (s. 799-820); na s. 821 připojena Ediční poznámka M. Dandové.
Article
2
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 35/36, 2003/2004, s. 317-408
Annotation: Edice korespondence; připojeno devět fotografií O. Sch.
Article
3
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 32/33, 2001, s. 471-472
Annotation: Článek.
Article
4
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 30, 1998, s. 246-247
Annotation: Přehled pozůstalosti K. Č. v LA PNP (73 kartonů).
Article
5
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 30, 1998, s. 251-253
Annotation: Přehledová zpráva o fondu skládajícím se z archivních materiálů tří osobností rodiny ruských emigrantů, profesora S. I. Hessena a jeho dvou...
Article
6
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 39, 1999, č. 23, 9. 6., s. 8
Annotation: Referát o nově otevřené stálé čapkovské expozici na zámku hrabat Lažanských v Chyších u Žlutic (29. 5. 1999); první místnost je věnována...
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 14, 8. 4., s. 6
Annotation: Opelík Jiří; poznámka editorky k jeho recenzi (LtN, č. 11).
Article
8
In: Nové hovory s T. G. Masarykem. -- S. 247-251
Annotation: Masaryk Tomáš Garrigue; doslov k poslední, dosud nevydané verzi knihy K. Č. Hovory s TGM z léta 1938, určené nejširší čtenářské obci.
Book Chapter
9
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 1, 4. 1., s. 6
Annotation: Otištění tří dopisů K. Č. ze souboru korespondence, připravovaného M. Dandovou v rámci Spisů K. Č.
Article
10
In: Literární archív. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 19/20, 1984/1985, s. 429-435
Annotation: Též soupis publikační činnosti pracovníků LA PNP v roce 1984.
Article
11
In: Literární archív. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 21/22, 1986/1987, s. 313-318
Annotation: Též soupis publikační činnosti pracovníků LA PNP v roce 1985.
Article
12
In: Literární archív. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 23, 1986/1987, s. 321-330
Annotation: Též soupis publikační činnosti pracovníků LA PNP v uvedených letech.
Article
13
In: Literární archív. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 24, 1990, s. 23-34
Annotation: Komentář k otištěné korespondenci K. Č. s: Novák Arne, Fischer Otokar, Durych Jaroslav, Šalda František Xaver (s. 35-119); s ediční poznámkou.
Article
15
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 1997, č. 46, září, s. 2
Annotation: Úvodní poznámka k otištěnému dopisu ze 4. 9. 1933; s Komentářem (s. 3).
Article
16
In: Literární archív. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 28, 1997, s. 150-151
Annotation: S medailony uvedených osobností.
Article
17
In: Korespondence II. -- s. 265-318
Annotation: Druhý svazek korespondence zachycuje písemný styk F. Langera mj. s uvedenými osobnostmi, nakladatelstvími a institucemi.
Book Chapter
18
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 25, 1973, č. 4, duben, s. 111-114
Annotation: Přehledový článek.
Article
19
In: Glosy ze Strahova. -- ISSN 2336-1972. -- R. 1969, č. 9/10, s. 24-25
Annotation: O výstavě K. Č. v Památníku národního písemnictví.
Article
20
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 34, 1978, č. 161, 11. 7., s. 6
Annotation: O provedené reinstalaci v Malých Svatoňovicích.
Article