By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Archa (Mnichov). -- Roč. 1 (33), 1958, č. 3, s. 89-91
Annotation: Recenze; též o doslovu V. Černého.
Article
2
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 4, 1958, č. 6, 7/8, 9, 11, červen/listopad, s. 1-2
Annotation: Soubor čtyř esejistických úvodníků.
Article
3
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 4, 1958, č. 12, prosinec, s. 2
Annotation: SVU; rozhovor s členem přípravného výboru o chystaném založení a plánech organizace, též edičních.
Article
4
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 5, 1959, č. 5, květen, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
5
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 5, 1959, č. 8, září, s. 1-2
Annotation: Úvaha.
Article
6
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 6, 1960, č. 2, únor, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
7
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 9, 1963, č. 2, únor, s. 8
Annotation: Esej; též o poválečné české literatuře.
Article
8
by Den, Petr, 1898-1970 jk01022204{{{}}}}
Published Řím : Křesťanská akademie, 1966.
Annotation: Politický esej. - S otištěním posudku: Saturník H. (z 1. 10. 1946) v předmluvě. S autorovou předmluvou (s. 5-8).
Book
9
10
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 12, 1966, č. 2, únor, s. 1-2
Annotation: Esej.
Article
11
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 13, 1967, č. 1, leden, s. 1-2
Annotation: Esej o možné spolupráci.
Article
12
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 13, 1967, č. 9, říjen, s. 2
Annotation: Komentář k současné domácí kulturně-politické situaci po 4. sjezdu: Svaz čs. spisovatelů.
Article
13
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 13, 1967, č. 10, listopad, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Nový život (Řím). -- Roč. 7, 1955, č. 10, říjen, s. 207-209
Annotation: Esej.
Article
15
In: Nový život (Řím). -- Roč. 8, 1956, č. 7/8, červenec/srpen, s. 152-154
Annotation: Studie.
Article
16
In: Nový život (Řím). -- Roč. 10, 1958, č. 9, září, s. 192
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Nový život (Řím). -- Roč. 10, 1958, č. 6, červen, s. 131-132
Annotation: O jeho románu The Power and the Glory; též o románu: Lawrence D. H., The Plumed Serpent.
Article
18
In: Nový život (Řím). -- Roč. 10, 1958, č. 12, prosinec, s. 234-236
Annotation: Úvaha.
Article
19
In: Nový život (Řím). -- Roč. 11, 1959, č. 10/11, říjen/listopad, s. 231-232
Annotation: Ke kritikám: Pitter Přemysl (Křesťanské listy, č. 6; Husův lid, červen 1959), Horský František (České slovo, červen 1959), Stárková Věra...
Article
20
In: Nový život (Řím). -- Roč. 11, 1959, č. 5, květen, s. 131
Annotation: Recenze svazků 1 (red. Vlach Robert, červenec 1958) a 2 (red. Vaněk Vladimír, říjen 1958).
Article