By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
4
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 84, 9. 4., s. 15
Novinky.cz [online]. -- 8. 4. 2019
Annotation: Rozhovor F. Cingera s R. Denemarkovou, která za svůj poslední román "Hodiny z olova" získala Magnesii Literu.
Article
5
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 73, 12.-14. 4., příl. Ego!, roč. 5, č. 15, s. 21
Ego!. -- 12. 4. 2019
Annotation: Rozhovor s R. Denemarkovou o čtenářství.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 97, 26. 4., příl. Pátek, č. 17, s. 6-12
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou R. Denemarkovou, mj. o románu "Hodiny z olova"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 8) a fotografie (s. 6, 8, 12).
Article
7
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 5. 1. 2019
Annotation: Ukázka z románu inspirovaného autorčinými pobyty v Číně.
Article
8
In: die horen. -- ISSN 0018-4942. -- Roč. 57, 2012, č. 245, s. 88-89
Annotation: Portrét fotografky a ilustrátorky E. Fukové.
Article
9
10
11
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, 2013, č. 102, 2. 5., příl. Salon, č. 820, s. 7
Annotation: Reportáž z autorských čtení v Číně.
Article
12
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 23, 2012, č. 38/39, 17.-30. 9., s. 59
Annotation: Fejeton o povinné a doporučené četbě, především o Nerudových Povídkách malostranských.
Article
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 18, 3. 5., s. 20-21
Annotation: Reportáž z Číny, kde R. D. absolvovala několik autorských čtení.
Article
14
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 6, 2012/2013, č. 22/23, 26. 4. 2013, s. 4-10
Annotation: Rozhovor; mj. o literárních cenách, současné české literární scéně, o psaní, české společnosti a politice. Připojena bio-bibliografická...
Article
15
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 23, 2012, č. 46, 12.-18. 11., s. 73
Annotation: Fejeton o životě L. Maceškové (vlastní jméno básníka J. Kameníka) a M. Kabáta.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 4, 21. 2., s. 4-5
Annotation: Rozhovor. Mj. zmíněn I. Klíma (v souvislosti s jeho prací o K. Čapkovi), L. Vaculík a P. Kohout (v souvislosti s komunistickou angažovaností) a...
Article
17
In: Labyrint revue. -- ISSN 1210-6887. -- R. 2012, č. 31/32, s. 15-18
Annotation: Rozhovor k tématu. Doplněno bio-bibliografickou poznámkou o autorce.
Article
18
In: Vital plus. -- Roč. 6, 2012, č. 4, listopad/prosinec, s. 40
Annotation: Fejeton o psaní a o svobodě.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 171, 23. 7., příl. Orientace, s. 3
Annotation: Recenze publikace, kritizující kafkologické texty M. Mareše a G. Janoucha, a referát o výstavě.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 1, 12. 1., s. 6-7
Annotation: Studie o dvou vzpomínkových knihách.
Article