By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 12, 19. 3., s. 9
Annotation: O programu českých recitátorů na celostátní konferenci o uměleckém přednesu v Bratislavě, konkrétně o vystoupeních E. Kohouta, V. Fabianové,...
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 1, leden, příl. Celostátní konference o české dětské literatuře, s. 41-42
Annotation: Úvaha o krátkých rozhlasových scénkách pro děti a o vztahu pedagogiky a umění; původně předneseno na konferenci o dětské literatuře.
Article
3
In: Kapitoly z dějin Československého rozhlasu. -- ISSN 0453-2953. -- Sv. 6, 1967, s. 1-99
Annotation: Vzpomínky týkající se částečně též literárního dění.
Article
4
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 3, 1948/1949, č. 2, 25. 11. 1948, s. 78-79
Annotation: Článek o rozhlasu jakožto prostředku, který může být využíván pro uměleckou výchovu.
Article
5
by Disman, Miloslav, 1904-1981 jk01022284{{{}}}}
Published Praha : Svoboda, 1985.
Annotation: Monografie představuje vzpomínky významného rozhlasového pracovníka na boje o pražský rozhlas v květnu 1945; se seznamem padlých bojovníků...
Book
6
In: Estetická výchova. -- ISSN 0014-1283. -- Roč. 1, 1959, č. 9, listopad, s. 260-262
Annotation: Článek o dětské sólové i sborové recitaci ve škole a v Soutěžích tvořivé mládeže.
Article
7
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 5, 1959, č. 150 (1307), 29. 6., s. 3
Annotation: Kratší próza.
Article
8
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 2, 1956, č. 102, 29. 4., Literární příl. Večerní Prahy, č. 17, s. 2
Annotation: Komentář k 2. sjezdu Svazu československých spisovatelů.
Article
9
by Disman, Miloslav, 1904-1981 jk01022284{{{}}}}
Published Praha : Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti, 1969.
Annotation: Pokus o průzkum vlivu estetickovýchovného působení v Dismanově recitačním dětském souboru při rozvíjení dramatické tvořivosti dětí ve...
Book
10
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 2, 1951, č. 10, prosinec, s. 896-899
Annotation: Článek o přípravách představení pro děti "Tři medvíďata" - a o spolupráci autorů s dětským publikem při přípravách představení obecně.
Article
11
by Disman, Miloslav, 1904-1981 jk01022284{{{}}}}, Kubálek, Vratislav
Published Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1968.
Annotation: Monografie s kapitolami Technika mluvy, Malé dramatické zamyšlení, Dětský přednes a Dětský dramatický projev.
Book
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 14, 1970, č. 5, květen, 2.-3. s. obálky
Annotation: Anketa o trvalých hodnotách české literatury pro děti za posledních 25 let.
Article
14