By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 10, prosinec, s. 10-13
Annotation: Studie se zabývá recepcí Rukopisů během 19. století a jejich vlivem na rozvoj české literatury a šířeji i jejich vlivem na českou historickou...
Article
2
In: Cornova. -- ISSN 1804-6983. -- Roč. 9, 2019, č. 2, s. [7]-29
Annotation: Studie o obrazu českého literárního a kulturního života na přelomu 18. a 19. století v dobových cestopisech.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 3, červen, s. 355-367
Annotation: Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie P. J. Šafaříka a F. Palackého a jejich působení na diskusi o charakteru českého verše...
Article
4
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 23, 2012, č. 3, s. 127 a 129
Annotation: Úvodní poznámka k bloku textů J. Gruši a článků jemu věnovaných.
Article
5
6
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- R. 2004, č. 28/29/30, s. 245-248
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 10, 2001, č. 35, 28. 8., s. 13
Annotation: Recenze katalogu z výstavy o česko-německých vztazích obsahujícího též stati o české literatuře.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 52, 2001/2002, č. 3/4, s. 103-104
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 52, 2001/2002, č. 7/8, s. 207-208
Annotation: Recenze švýcarské publikace o české literatuře vydávané v Luzernu.
Article
10
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- R. 2000, č. 19, s. 76-82
Annotation: Interpretační studie.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 50, 2002, č. 5, s. 516-520
Annotation: Recenzní stať.
Article
12
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 38, 2002, č. 2/4, s. 92-95
Annotation: Referát z konference.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 2, 25. 1., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 49, 2001, č. 1, s. 45-62
Annotation: Studie.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 15, 1999, č. 6, červen, Recenzní příloha, s. 15
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 2, s. 220-221
Annotation: Recenze původně samizdatové knihy J. P. (Edice Petlice 1980).
Article
17
In: Ianua. -- Sv. 4, 1998, s. 137
Annotation: Recenze, zejména příspěvku A. Novákové o rakouském bohemistovi J. H.
Article
18
In: Ianua. -- Sv. 4, 1998, s. 137-138
Annotation: Referát o vědeckém setkání (říjen 1997, Drážďany).
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 10, prosinec, Recenzní příloha, s. 9-11
Annotation: Recenze německého vydání.
Article
20
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 8, 1999, č. 20, 17. 5., s. 12
Annotation: Recenze.
Article